یونیسف

یونیسف از برگزاری یک نشست مشورتی برای مبارزه با پولیو در افغانستان خبر داد

یونیسف از برگزاری یک نشست مشورتی برای مبارزه با پولیو در افغانستان خبر داد

یونیسف از برگزاری یک نشست مشورتی برای مبارزه با پولیو در افغانستان خبر داد.
یونیسف از برگزاری یک نشست مشورتی برای مبارزه با پولیو در افغانستان خبر داد

یونیسف از برگزاری یک نشست مشورتی برای مبارزه با پولیو در افغانستان خبر داد

یونیسف از برگزاری یک نشست مشورتی برای مبارزه با پولیو در افغانستان خبر داد.
یونیسف از فراهم کردن زمینه آموزش برای ۵۰۰ هزار کودک در افغانستان خبر داد

یونیسف از فراهم کردن زمینه آموزش برای ۵۰۰ هزار کودک در افغانستان خبر داد

یونیسف در افغانستان می‌گوید که این سازمان زمینه‌ی دسترسی بیش از ۵۰۰ هزار دختر و پسر به آموزش را فراهم کرده است.
یونیسف از فراهم کردن زمینه آموزش برای ۵۰۰ هزار کودک در افغانستان خبر داد

یونیسف از فراهم کردن زمینه آموزش برای ۵۰۰ هزار کودک در افغانستان خبر داد

یونیسف در افغانستان می‌گوید که این سازمان زمینه‌ی دسترسی بیش از ۵۰۰ هزار دختر و پسر به آموزش را فراهم کرده است.
یونیسف: با وجود مخالفت حاکمیت افغانستان با آموزش و کار زنان و دختران، ما در افغانستان می‌مانیم

یونیسف: با وجود مخالفت حاکمیت افغانستان با آموزش و کار زنان و دختران، ما در افغانستان می‌مانیم

صندوق کودکان سازمان ملل می‌گوید - یونیسف اعلام کرد به رغم محدودیت های طالبان بخصوص علیه دختران و زنان افغانستان به کار خود ادامه می‌دهد و به کودکان و زنان کمک ارائه می‌کند.
یونیسف: با وجود مخالفت حاکمیت افغانستان با آموزش و کار زنان و دختران، ما در افغانستان می‌مانیم

یونیسف: با وجود مخالفت حاکمیت افغانستان با آموزش و کار زنان و دختران، ما در افغانستان می‌مانیم

صندوق کودکان سازمان ملل می‌گوید - یونیسف اعلام کرد به رغم محدودیت های طالبان بخصوص علیه دختران و زنان افغانستان به کار خود ادامه می‌دهد و به کودکان و زنان کمک ارائه می‌کند.
یونیسف در ولایت غور فعالیت‌هایش را به حالت تعلیق درآورد

یونیسف برای مقابله با محدودیت ها علیه دختران، صنف‌های آموزشی خود را در افانستان گسترش می‌دهد

یونیسف اعلام کرد که در حال گسترش صنف‌های آموزشی خود به ۲۱ هزار صنف در سراسر افغانستان است.
یونیسف در ولایت غور فعالیت‌هایش را به حالت تعلیق درآورد

یونیسف برای مقابله با محدودیت ها علیه دختران، صنف‌های آموزشی خود را در افانستان گسترش می‌دهد

یونیسف اعلام کرد که در حال گسترش صنف‌های آموزشی خود به ۲۱ هزار صنف در سراسر افغانستان است.
کمک 2 میلیون دالری گروپ بانک توسعه اسلامی به افغانستان

کمک 2 میلیون دالری گروپ بانک توسعه اسلامی به افغانستان

صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف اعلام کرده که گروپ بانک توسعه اسلامی نزدیک به 2 میلیون دالر را به کودکان مبتلا به سوء تغدیه افغانستان کمک کرده است.
کمک 2 میلیون دالری گروپ بانک توسعه اسلامی به افغانستان

کمک 2 میلیون دالری گروپ بانک توسعه اسلامی به افغانستان

صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف اعلام کرده که گروپ بانک توسعه اسلامی نزدیک به 2 میلیون دالر را به کودکان مبتلا به سوء تغدیه افغانستان کمک کرده است.
افزایش‌نگران کننده سوء تغذیه کودکان افغانستان

افزایش‌نگران کننده سوء تغذیه کودکان افغانستان

سوء تغذیه می‌تواند باعث کاهش سطح سلامتی، کاهش رشد و توسعه جسمی و عقلی، و افزایش خطر ابتلا به بیماری‌های مختلف شود. به همین دلیل، یونیسف در بسیاری از کشورها، بسته‌های کوچک غذایی آماده را در مراکز درمانی و بهداشتی ارائه می‌کند تا به کودکانی که در معرض خطر سوء تغذیه قرار دارند، کمک کند.
افزایش‌نگران کننده سوء تغذیه کودکان افغانستان

افزایش‌نگران کننده سوء تغذیه کودکان افغانستان

سوء تغذیه می‌تواند باعث کاهش سطح سلامتی، کاهش رشد و توسعه جسمی و عقلی، و افزایش خطر ابتلا به بیماری‌های مختلف شود. به همین دلیل، یونیسف در بسیاری از کشورها، بسته‌های کوچک غذایی آماده را در مراکز درمانی و بهداشتی ارائه می‌کند تا به کودکانی که در معرض خطر سوء تغذیه قرار دارند، کمک کند.
یونیسف: افغانستان با کمبود بودجه برای تأمین غذای درمانی آماده مواجه است

یونیسف: افغانستان با کمبود بودجه برای تأمین غذای درمانیِ آماده مواجه است

یونیسف: افغانستان با کمبود بودجه برای تأمین غذای درمانی آماده مواجه است

یونیسف: افغانستان با کمبود بودجه برای تأمین غذای درمانیِ آماده مواجه است

سازمان ملل: حاکمیت افغانستان با محدود کردن زنان و دختران امید و رویای آنها نابود می‌کند

سازمان ملل: حاکمیت افغانستان با محدود کردن زنان و دختران امید و رویای آنها نابود می‌کند

یونیسف می‌گوید تصامیم حکومت سرپرست افغانستان امید و رویاهای بیش از یک میلیون دختر را در هم شکسته و حقوق زنان و دختران را نقض کرده است.
سازمان ملل: حاکمیت افغانستان با محدود کردن زنان و دختران امید و رویای آنها نابود می‌کند

سازمان ملل: حاکمیت افغانستان با محدود کردن زنان و دختران امید و رویای آنها نابود می‌کند

یونیسف می‌گوید تصامیم حکومت سرپرست افغانستان امید و رویاهای بیش از یک میلیون دختر را در هم شکسته و حقوق زنان و دختران را نقض کرده است.
یونیسف و کودکان افغانستان

یونیسف از کاهش ارائه کمک‌های غذایی و بهداشتی برای کودکان در افغانستان خبر داد

یونیسف در گزارشی از کاهش کمک‌های غذایی و بهداشتی را ندارد و نمی تواند به طور کامل به کودکان و خانواده‌های آسیب پذیر کمک کند.
یونیسف و کودکان افغانستان

یونیسف از کاهش ارائه کمک‌های غذایی و بهداشتی برای کودکان در افغانستان خبر داد

یونیسف در گزارشی از کاهش کمک‌های غذایی و بهداشتی را ندارد و نمی تواند به طور کامل به کودکان و خانواده‌های آسیب پذیر کمک کند.
یونیسف و کمک به دانش‌آموز و معلمان در لوگر

یونیسف و کمک به دانش‌آموز و معلمان در لوگر

یونیسف اعلام کرد به ۲ هزار و ۳۰۴ آموزگار و ۷۵ هزار و ۶۶۰ دانش‌آموز دختر و پسر در این ولایت مواد آموزشی و تدریسی کمک کرده است.
یونیسف و کمک به دانش‌آموز و معلمان در لوگر

یونیسف و کمک به دانش‌آموز و معلمان در لوگر

یونیسف اعلام کرد به ۲ هزار و ۳۰۴ آموزگار و ۷۵ هزار و ۶۶۰ دانش‌آموز دختر و پسر در این ولایت مواد آموزشی و تدریسی کمک کرده است.
سخن سردبیر
صدای مردم
تو خبرنگار افتخاری معمار هستی
ما صدای شما را منعکس خواهیم کرد! اخبار خود را از طریق شبکه‌های اجتماعی خبرگزاری معمار برای ما ارسال کنید.