خبرگزاری معمار

نشست دوحه

یوناما : تعیین نماینده ویژه در نشست سوم دوحه بررسی خواهد شد

یوناما : تعیین نماینده ویژه در نشست سوم دوحه بررسی خواهد شد

رزا اتوتنبایوا، رئیس هیئت نمایندگی سازمان ملل در کابل (یوناما) اظهار داشت به رسمیت شناسی طالبان و تعیین نماینده ویژه در نشست سوم دوحه بررسی خواهد شد.
یوناما : تعیین نماینده ویژه در نشست سوم دوحه بررسی خواهد شد

یوناما : تعیین نماینده ویژه در نشست سوم دوحه بررسی خواهد شد

رزا اتوتنبایوا، رئیس هیئت نمایندگی سازمان ملل در کابل (یوناما) اظهار داشت به رسمیت شناسی طالبان و تعیین نماینده ویژه در نشست سوم دوحه بررسی خواهد شد.
نماینده‌ چین : نشست دوحه در زمینه سازی گفت‌وگو با طالبان شکست خورد

نماینده‌ چین : نشست دوحه در زمینه سازی گفت‌وگو با طالبان شکست خورد

یو شیائو یونگ، نماینده‌ی ویژه چین در امور افغانستان اظهار داشت نشست دوحه بار دیگر موفق نشد زمینه گفت‌وگو با «دولت موقت افغانستان یا دفاکتو را فراهم کند، طوری که چین و کشورهای منطقه می‌خواستند».
نماینده‌ چین : نشست دوحه در زمینه سازی گفت‌وگو با طالبان شکست خورد

نماینده‌ چین : نشست دوحه در زمینه سازی گفت‌وگو با طالبان شکست خورد

یو شیائو یونگ، نماینده‌ی ویژه چین در امور افغانستان اظهار داشت نشست دوحه بار دیگر موفق نشد زمینه گفت‌وگو با «دولت موقت افغانستان یا دفاکتو را فراهم کند، طوری که چین و کشورهای منطقه می‌خواستند».
روایت‌های متفاوت از نشست دوحه؛ آیا ملت افغانستان فدای بازی سیاسی خواهند شد؟

روایت‌های متفاوت از نشست دوحه؛ آیا ملت افغانستان فدای بازی سیاسی خواهند شد؟

مخالفان طالبان معتقدند که طالبان گروهی است که تنها به منافع گروهی و قومی خویش متمرکز شده و حقوق سایر اقوام و اقلیت ها را نادیده گرفته اند، در نتیجه نه مشروعیت داخلی دارد و نه مقبولیت خارجی. در همین راستا برخی چنین می‌پندارند که طالبان حاکمان و صاحبان افغانستان حساب می‌شوند و آنان باید به عنوان نماینده مردم افغانستان محسوب گردند.
روایت‌های متفاوت از نشست دوحه؛ آیا ملت افغانستان فدای بازی سیاسی خواهند شد؟

روایت‌های متفاوت از نشست دوحه؛ آیا ملت افغانستان فدای بازی سیاسی خواهند شد؟

مخالفان طالبان معتقدند که طالبان گروهی است که تنها به منافع گروهی و قومی خویش متمرکز شده و حقوق سایر اقوام و اقلیت ها را نادیده گرفته اند، در نتیجه نه مشروعیت داخلی دارد و نه مقبولیت خارجی. در همین راستا برخی چنین می‌پندارند که طالبان حاکمان و صاحبان افغانستان حساب می‌شوند و آنان باید به عنوان نماینده مردم افغانستان محسوب گردند.
متقی در دیدار با اوتونبایوا : نشست دوحه نتیجه خاصی در پی نداشت

متقی در دیدار با اوتونبایوا : نشست دوحه نتیجه خاصی در پی نداشت

امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه طالبان در دیدار با رزا اوتنبایوا، رییس‌دفتر هیأت معاونت سازمان ملل متحد گفته است که این گروه نشست دوحه را از نزدیک زیر نظر داشت و متوجه شد که این نشست «نتیجه خاصی» نداشت.
متقی در دیدار با اوتونبایوا : نشست دوحه نتیجه خاصی در پی نداشت

متقی در دیدار با اوتونبایوا : نشست دوحه نتیجه خاصی در پی نداشت

امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه طالبان در دیدار با رزا اوتنبایوا، رییس‌دفتر هیأت معاونت سازمان ملل متحد گفته است که این گروه نشست دوحه را از نزدیک زیر نظر داشت و متوجه شد که این نشست «نتیجه خاصی» نداشت.
182

روایت های گونان از نشست دوحه، آیا ملت افغانستان فدای بازی سیاسی خواهند شد!؟

182

روایت های گونان از نشست دوحه، آیا ملت افغانستان فدای بازی سیاسی خواهند شد!؟

جریان‌های سیاسی : تعامل یک‌جانبه نمی‌تواند به موفقیت سیاسی افغانستان و عبور آن از بحران کمک کند

جریان‌های سیاسی : تعامل یک‌جانبه نمی‌تواند به موفقیت سیاسی افغانستان و عبور آن از بحران کمک کند

شماری از جریان‌های سیاسی و جنبش‌های اعتراضی زنان با نشر یک اعلامیه‌ی مشترک اعلام داشتند که دومین نشست نمایندگان ویژه‌ی کشورها در امور افغانستان به میزبانی دبیرکل سازمان ملل متحد در دوحه، برآیندی که در آن به ریشه‌های بحران نیم‌قرنه‌ی افغا‌نستان پرداخته شده باشد، نداشت.
جریان‌های سیاسی : تعامل یک‌جانبه نمی‌تواند به موفقیت سیاسی افغانستان و عبور آن از بحران کمک کند

جریان‌های سیاسی : تعامل یک‌جانبه نمی‌تواند به موفقیت سیاسی افغانستان و عبور آن از بحران کمک کند

شماری از جریان‌های سیاسی و جنبش‌های اعتراضی زنان با نشر یک اعلامیه‌ی مشترک اعلام داشتند که دومین نشست نمایندگان ویژه‌ی کشورها در امور افغانستان به میزبانی دبیرکل سازمان ملل متحد در دوحه، برآیندی که در آن به ریشه‌های بحران نیم‌قرنه‌ی افغا‌نستان پرداخته شده باشد، نداشت.
توماس نیکلسون : در نشست دوحه تعهد جامعه جهانی به مردم افغانستان کاملا آشکار بود

توماس نیکلاسون : در نشست دوحه تعهد جامعه جهانی به مردم افغانستان کاملا آشکار بود

توماس نیکلسون، نماينده‌ی ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان اعلام داشت که در نشست دوحه آرزوی مشارکت و حمایت از افغانستانی را که در صلح با خود، منطقه و جامعه‌‌ی بین‌المللی باشد و در آن حقوق‌ همه‌ی شهروندان، از جمله حقوق سیاسی آنان رعایت و احترام شود، دریافت کرده است.
توماس نیکلسون : در نشست دوحه تعهد جامعه جهانی به مردم افغانستان کاملا آشکار بود

توماس نیکلاسون : در نشست دوحه تعهد جامعه جهانی به مردم افغانستان کاملا آشکار بود

توماس نیکلسون، نماينده‌ی ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان اعلام داشت که در نشست دوحه آرزوی مشارکت و حمایت از افغانستانی را که در صلح با خود، منطقه و جامعه‌‌ی بین‌المللی باشد و در آن حقوق‌ همه‌ی شهروندان، از جمله حقوق سیاسی آنان رعایت و احترام شود، دریافت کرده است.
سخنگوی وزارت خارجه روسیه : نشست دوحه با شکست مواجه شد

سخنگوی وزارت خارجه روسیه : نشست دوحه با شکست مواجه شد

سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه گفته است که نشست نمایندگان ویژه کشورها که به میزبانی آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد درباره افغانستان در دوحه برگزار شده بود، با «شکست» روبه‌رو شد.
سخنگوی وزارت خارجه روسیه : نشست دوحه با شکست مواجه شد

سخنگوی وزارت خارجه روسیه : نشست دوحه با شکست مواجه شد

سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه گفته است که نشست نمایندگان ویژه کشورها که به میزبانی آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد درباره افغانستان در دوحه برگزار شده بود، با «شکست» روبه‌رو شد.
عدم حضور طالبان در نشست دوحه؛ استقبال روسیه و انتقاد امریکا

عدم حضور طالبان در نشست دوحه؛ استقبال روسیه و انتقاد امریکا

مردم افغانستان انتظار دارند تا در کنار حاکمیت طالبان به حقوق و نگرانی‌های آنان نیز پرداخته شود و مردم افغانستان قربانی بازی‌های سیاسی و منطقه‌ای و جهانی نشوند. به نظر می‌ رسد، پس از نشست دوحه، صف بندی هایی در حمایت و عدم حمایت از طالبان شکل بگیرد که عده‌ای با رویکرد منطقه‌ای و در نزدیکی با طالبان و برخی نیز با رویکرد جهانی و در مخالفت با طالبان قرار بگیرند.
عدم حضور طالبان در نشست دوحه؛ استقبال روسیه و انتقاد امریکا

عدم حضور طالبان در نشست دوحه؛ استقبال روسیه و انتقاد امریکا

مردم افغانستان انتظار دارند تا در کنار حاکمیت طالبان به حقوق و نگرانی‌های آنان نیز پرداخته شود و مردم افغانستان قربانی بازی‌های سیاسی و منطقه‌ای و جهانی نشوند. به نظر می‌ رسد، پس از نشست دوحه، صف بندی هایی در حمایت و عدم حمایت از طالبان شکل بگیرد که عده‌ای با رویکرد منطقه‌ای و در نزدیکی با طالبان و برخی نیز با رویکرد جهانی و در مخالفت با طالبان قرار بگیرند.
پایان-نشست-دوحه

نشست دوحه و ناسازگاری طالبان با جامعه جهانی

پایان-نشست-دوحه

نشست دوحه و ناسازگاری طالبان با جامعه جهانی

سخن سردبیر
معمار TV
پخش منشور اخبار ۱۲۰ ثانیه
معمار پادکست
هفته‌نامه معمار
صدای مردم
تو خبرنگار افتخاری معمار هستی
ما صدای شما را منعکس خواهیم کرد! اخبار خود را از طریق شبکه‌های اجتماعی خبرگزاری معمار برای ما ارسال کنید.