خبرگزاری معمار

نرخ مبادله اسعار

نرخ اسعار در بازار افغانستان (چهارشنبه 21 سرطان)

نرخ اسعار در بازار افغانستان (سه‌شنبه 20 سرطان)

نرخ تبادله اسعار امروز (سه‌شنبه 20 سرطان) در بازار مرکزی افغانستان
نرخ اسعار در بازار افغانستان (چهارشنبه 21 سرطان)

نرخ اسعار در بازار افغانستان (سه‌شنبه 20 سرطان)

نرخ تبادله اسعار امروز (سه‌شنبه 20 سرطان) در بازار مرکزی افغانستان
نرخ اسعار در بازار افغانستان (چهارشنبه 21 سرطان)

نرخ اسعار در بازار افغانستان (یکشنبه 18 سرطان)

نرخ تبادله اسعار امروز (یکشنبه 18 سرطان) در بازار مرکزی افغانستان
نرخ اسعار در بازار افغانستان (چهارشنبه 21 سرطان)

نرخ اسعار در بازار افغانستان (یکشنبه 18 سرطان)

نرخ تبادله اسعار امروز (یکشنبه 18 سرطان) در بازار مرکزی افغانستان
نرخ اسعار در بازار افغانستان (چهارشنبه 21 سرطان)

نرخ اسعار در بازار افغانستان (شنبه 17 سرطان)

نرخ تبادله اسعار امروز (شنبه 17 سرطان) در بازار مرکزی افغانستان
نرخ اسعار در بازار افغانستان (چهارشنبه 21 سرطان)

نرخ اسعار در بازار افغانستان (شنبه 17 سرطان)

نرخ تبادله اسعار امروز (شنبه 17 سرطان) در بازار مرکزی افغانستان
نرخ اسعار در بازار افغانستان (چهارشنبه 21 سرطان)

نرخ اسعار در بازار افغانستان (پنجشنبه 15 سرطان)

نرخ تبادله اسعار امروز (پنجشنبه 15 سرطان) در بازار مرکزی افغانستان
نرخ اسعار در بازار افغانستان (چهارشنبه 21 سرطان)

نرخ اسعار در بازار افغانستان (پنجشنبه 15 سرطان)

نرخ تبادله اسعار امروز (پنجشنبه 15 سرطان) در بازار مرکزی افغانستان
نرخ اسعار در بازار افغانستان (چهارشنبه 21 سرطان)

نرخ اسعار در بازار افغانستان (چهارشنبه 14 سرطان)

نرخ تبادله اسعار امروز (چهارشنبه 14 سرطان) در بازار مرکزی افغانستان
نرخ اسعار در بازار افغانستان (چهارشنبه 21 سرطان)

نرخ اسعار در بازار افغانستان (چهارشنبه 14 سرطان)

نرخ تبادله اسعار امروز (چهارشنبه 14 سرطان) در بازار مرکزی افغانستان
نرخ اسعار در بازار افغانستان (چهارشنبه 21 سرطان)

نرخ اسعار در بازار افغانستان (سه‌شنبه 13 سرطان)

نرخ تبادله اسعار امروز (سه‌شنبه 13 سرطان) در بازار مرکزی افغانستان
نرخ اسعار در بازار افغانستان (چهارشنبه 21 سرطان)

نرخ اسعار در بازار افغانستان (سه‌شنبه 13 سرطان)

نرخ تبادله اسعار امروز (سه‌شنبه 13 سرطان) در بازار مرکزی افغانستان
نرخ اسعار در بازار افغانستان (چهارشنبه 21 سرطان)

نرخ اسعار در بازار افغانستان (دوشنبه 12 سرطان)

نرخ تبادله اسعار امروز (دوشنبه 12 سرطان) در بازار مرکزی افغانستان
نرخ اسعار در بازار افغانستان (چهارشنبه 21 سرطان)

نرخ اسعار در بازار افغانستان (دوشنبه 12 سرطان)

نرخ تبادله اسعار امروز (دوشنبه 12 سرطان) در بازار مرکزی افغانستان
نرخ اسعار در بازار افغانستان (چهارشنبه 21 سرطان)

نرخ اسعار در بازار افغانستان (یکشنبه 11 سرطان)

نرخ تبادله اسعار امروز (یکشنبه 11 سرطان) در بازار مرکزی افغانستان
نرخ اسعار در بازار افغانستان (چهارشنبه 21 سرطان)

نرخ اسعار در بازار افغانستان (یکشنبه 11 سرطان)

نرخ تبادله اسعار امروز (یکشنبه 11 سرطان) در بازار مرکزی افغانستان
نرخ اسعار در بازار افغانستان (سه شنبه 6 سرطان)

نرخ اسعار در بازار افغانستان (سه‌شنبه 6 سرطان)

نرخ تبادله اسعار امروز (سه‌شنبه 6 سرطان) در بازار مرکزی افغانستان
نرخ اسعار در بازار افغانستان (سه شنبه 6 سرطان)

نرخ اسعار در بازار افغانستان (سه‌شنبه 6 سرطان)

نرخ تبادله اسعار امروز (سه‌شنبه 6 سرطان) در بازار مرکزی افغانستان
نرخ اسعار در بازار افغانستان (چهارشنبه 21 سرطان)

نرخ اسعار در بازار افغانستان (دوشنبه 5 سرطان)

نرخ تبادله اسعار امروز (دوشنبه 5 سرطان) در بازار مرکزی افغانستان
نرخ اسعار در بازار افغانستان (چهارشنبه 21 سرطان)

نرخ اسعار در بازار افغانستان (دوشنبه 5 سرطان)

نرخ تبادله اسعار امروز (دوشنبه 5 سرطان) در بازار مرکزی افغانستان
سخن سردبیر
معمار TV
پخش منشور اخبار ۱۲۰ ثانیه
معمار پادکست
هفته‌نامه معمار
صدای مردم
تو خبرنگار افتخاری معمار هستی
ما صدای شما را منعکس خواهیم کرد! اخبار خود را از طریق شبکه‌های اجتماعی خبرگزاری معمار برای ما ارسال کنید.