نرخ مبادله اسعار

نرخ اسعار در بازار افغانستان (چهارشنبه 21 سرطان)

نرخ اسعار در بازار افغانستان (سه‌شنبه ۲۰ سرطان)

نرخ تبادله اسعار امروز (سه‌شنبه 20 سرطان) در بازار مرکزی افغانستان
۱ سال پیش
۱۱:۳۷ - سرطان ۲۰, ۱۴۰۲
نرخ اسعار در بازار افغانستان (چهارشنبه 21 سرطان)

نرخ اسعار در بازار افغانستان (یکشنبه ۱۸ سرطان)

نرخ تبادله اسعار امروز (یکشنبه 18 سرطان) در بازار مرکزی افغانستان
۱ سال پیش
۱۱:۲۳ - سرطان ۱۸, ۱۴۰۲
نرخ اسعار در بازار افغانستان (چهارشنبه 21 سرطان)

نرخ اسعار در بازار افغانستان (شنبه ۱۷ سرطان)

نرخ تبادله اسعار امروز (شنبه 17 سرطان) در بازار مرکزی افغانستان
۱ سال پیش
۱۱:۱۵ - سرطان ۱۷, ۱۴۰۲
نرخ اسعار در بازار افغانستان (چهارشنبه 21 سرطان)

نرخ اسعار در بازار افغانستان (پنجشنبه ۱۵ سرطان)

نرخ تبادله اسعار امروز (پنجشنبه 15 سرطان) در بازار مرکزی افغانستان
۱ سال پیش
۱۱:۲۰ - سرطان ۱۵, ۱۴۰۲
نرخ اسعار در بازار افغانستان (چهارشنبه 21 سرطان)

نرخ اسعار در بازار افغانستان (چهارشنبه ۱۴ سرطان)

نرخ تبادله اسعار امروز (چهارشنبه 14 سرطان) در بازار مرکزی افغانستان
۱ سال پیش
۱۱:۲۳ - سرطان ۱۴, ۱۴۰۲
نرخ اسعار در بازار افغانستان (چهارشنبه 21 سرطان)

نرخ اسعار در بازار افغانستان (سه‌شنبه ۱۳ سرطان)

نرخ تبادله اسعار امروز (سه‌شنبه 13 سرطان) در بازار مرکزی افغانستان
۱ سال پیش
۱۱:۳۸ - سرطان ۱۳, ۱۴۰۲
نرخ اسعار در بازار افغانستان (چهارشنبه 21 سرطان)

نرخ اسعار در بازار افغانستان (دوشنبه ۱۲ سرطان)

نرخ تبادله اسعار امروز (دوشنبه 12 سرطان) در بازار مرکزی افغانستان
۱ سال پیش
۱۱:۲۲ - سرطان ۱۲, ۱۴۰۲
نرخ اسعار در بازار افغانستان (چهارشنبه 21 سرطان)

نرخ اسعار در بازار افغانستان (یکشنبه ۱۱ سرطان)

نرخ تبادله اسعار امروز (یکشنبه 11 سرطان) در بازار مرکزی افغانستان
۱ سال پیش
۱۱:۲۷ - سرطان ۱۱, ۱۴۰۲
نرخ اسعار در بازار افغانستان (سه شنبه 6 سرطان)

نرخ اسعار در بازار افغانستان (سه‌شنبه ۶ سرطان)

نرخ تبادله اسعار امروز (سه‌شنبه 6 سرطان) در بازار مرکزی افغانستان
۱ سال پیش
۱۱:۱۰ - سرطان ۶, ۱۴۰۲
نرخ اسعار در بازار افغانستان (چهارشنبه 21 سرطان)

نرخ اسعار در بازار افغانستان (دوشنبه ۵ سرطان)

نرخ تبادله اسعار امروز (دوشنبه 5 سرطان) در بازار مرکزی افغانستان
۱ سال پیش
۱۱:۲۵ - سرطان ۵, ۱۴۰۲