نرخ اسعار

نرخ اسعار در بازار افغانستان (یکشنبه 14 جوزا)

نرخ اسعار در بازار افغانستان (یکشنبه 14 جوزا)

نرخ تبادله اسعار امروز (یکشنبه 14 جوزا) در بازار مرکزی افغانستان
نرخ اسعار در بازار افغانستان (یکشنبه 14 جوزا)

نرخ اسعار در بازار افغانستان (یکشنبه 14 جوزا)

نرخ تبادله اسعار امروز (یکشنبه 14 جوزا) در بازار مرکزی افغانستان
نرخ اسعار در بازار افغانستان (شنبه 13 جوزا)

نرخ اسعار در بازار افغانستان (شنبه 13 جوزا)

نرخ تبادله اسعار امروز (شنبه 13 جوزا) در بازار مرکزی افغانستان
نرخ اسعار در بازار افغانستان (شنبه 13 جوزا)

نرخ اسعار در بازار افغانستان (شنبه 13 جوزا)

نرخ تبادله اسعار امروز (شنبه 13 جوزا) در بازار مرکزی افغانستان
نرخ اسعار در بازار افغانستان (پنجشنبه 11 جوزا)

نرخ اسعار در بازار افغانستان (پنجشنبه 11 جوزا)

نرخ تبادله اسعار امروز (پنجشنبه 11 جوزا) در بازار مرکزی افغانستان
نرخ اسعار در بازار افغانستان (پنجشنبه 11 جوزا)

نرخ اسعار در بازار افغانستان (پنجشنبه 11 جوزا)

نرخ تبادله اسعار امروز (پنجشنبه 11 جوزا) در بازار مرکزی افغانستان
نرخ اسعار در بازار افغانستان (چهارشنبه 10 جوزا)

نرخ اسعار در بازار افغانستان (چهارشنبه 10 جوزا)

نرخ تبادله اسعار امروز (چهارشنبه 10 جوزا) در بازار مرکزی افغانستان
نرخ اسعار در بازار افغانستان (چهارشنبه 10 جوزا)

نرخ اسعار در بازار افغانستان (چهارشنبه 10 جوزا)

نرخ تبادله اسعار امروز (چهارشنبه 10 جوزا) در بازار مرکزی افغانستان
نرخ اسعار در بازار افغانستان (چهارشنبه 10 جوزا)

نرخ اسعار در بازار افغانستان (سه‌شنبه 9 جوزا)

نرخ تبادله اسعار امروز (سه‌شنبه 9 جوزا) در بازار مرکزی افغانستان
نرخ اسعار در بازار افغانستان (چهارشنبه 10 جوزا)

نرخ اسعار در بازار افغانستان (سه‌شنبه 9 جوزا)

نرخ تبادله اسعار امروز (سه‌شنبه 9 جوزا) در بازار مرکزی افغانستان
نرخ اسعار در بازار افغانستان (چهارشنبه 10 جوزا)

نرخ اسعار در بازار افغانستان (دوشنبه 8 جوزا)

نرخ تبادله اسعار امروز (دوشنبه 8 جوزا) در بازار مرکزی افغانستان
نرخ اسعار در بازار افغانستان (چهارشنبه 10 جوزا)

نرخ اسعار در بازار افغانستان (دوشنبه 8 جوزا)

نرخ تبادله اسعار امروز (دوشنبه 8 جوزا) در بازار مرکزی افغانستان
ضرورت برنامه ریزی برای پایان دادن به رنج های کودکان در افغانستان

ضرورت برنامه ریزی برای پایان دادن به رنج های کودکان در افغانستان

افغانستان در میان کشورهایی است که میزان خشونت بالایی دارد، و کودکان نیز در معرض خطرات امنیتی و جنگ قرار دارند. در جنگهای مسلحانه و تنش‌های امنیتی، کودکان اغلب قربانیان بیشتری نسبت به بزرگسالان هستند. این شامل قربانیان بمب‌گذاری‌ها، حملات تروریستی، حملات پهپادی و کشتارهای دیگر است که در گذشته و حال رخ می‌دهد.
ضرورت برنامه ریزی برای پایان دادن به رنج های کودکان در افغانستان

ضرورت برنامه ریزی برای پایان دادن به رنج های کودکان در افغانستان

افغانستان در میان کشورهایی است که میزان خشونت بالایی دارد، و کودکان نیز در معرض خطرات امنیتی و جنگ قرار دارند. در جنگهای مسلحانه و تنش‌های امنیتی، کودکان اغلب قربانیان بیشتری نسبت به بزرگسالان هستند. این شامل قربانیان بمب‌گذاری‌ها، حملات تروریستی، حملات پهپادی و کشتارهای دیگر است که در گذشته و حال رخ می‌دهد.
نرخ اسعار در بازار افغانستان (چهارشنبه 10 جوزا)

نرخ اسعار در بازار افغانستان (یکشنبه 7 جوزا)

نرخ تبادله اسعار امروز (یکشنبه 7 جوزا) در بازار مرکزی افغانستان
نرخ اسعار در بازار افغانستان (چهارشنبه 10 جوزا)

نرخ اسعار در بازار افغانستان (یکشنبه 7 جوزا)

نرخ تبادله اسعار امروز (یکشنبه 7 جوزا) در بازار مرکزی افغانستان
نرخ اسعار در بازار افغانستان (چهارشنبه 10 جوزا)

نرخ اسعار در بازار افغانستان (شنبه 6 جوزا)

نرخ تبادله اسعار امروز (شنبه 6 جوزا) در بازار مرکزی افغانستان
نرخ اسعار در بازار افغانستان (چهارشنبه 10 جوزا)

نرخ اسعار در بازار افغانستان (شنبه 6 جوزا)

نرخ تبادله اسعار امروز (شنبه 6 جوزا) در بازار مرکزی افغانستان
نرخ اسعار در بازار افغانستان (پنجشنبه 4 جوزا)

نرخ اسعار در بازار افغانستان (پنجشنبه 4 جوزا)

نرخ تبادله اسعار امروز (پنجشنبه 4 جوزا) در بازار مرکزی افغانستان
نرخ اسعار در بازار افغانستان (پنجشنبه 4 جوزا)

نرخ اسعار در بازار افغانستان (پنجشنبه 4 جوزا)

نرخ تبادله اسعار امروز (پنجشنبه 4 جوزا) در بازار مرکزی افغانستان
سخن سردبیر
صدای مردم
تو خبرنگار افتخاری معمار هستی
ما صدای شما را منعکس خواهیم کرد! اخبار خود را از طریق شبکه‌های اجتماعی خبرگزاری معمار برای ما ارسال کنید.