شورای امنیت سازمان ملل

شورای امنیت سازمان ملل از برگزاری جلسه‌ای درباره وضعیت امنیتی افغانستان خبر داد

شورای امنیت سازمان ملل از برگزاری جلسه‌ای درباره وضعیت امنیتی افغانستان خبر داد

شورای امنیت سازمان ملل از برگزاری جلسه‌ای درباره وضعیت امنیتی افغانستان خبر داد

شورای امنیت سازمان ملل از برگزاری جلسه‌ای درباره وضعیت امنیتی افغانستان خبر داد

شورای امنیت سازمان ملل و غیرنظامیان افغانستان

شورای امنیت سازمان ملل در مورد حفاظت از غیرنظامیان تشکیل جلسه می دهد

اوچا اعلام کرد، قرار است شورای امنیت سازمان ملل متحد، در مورد حفاظت از غیرنظامیان در افغانستان تشکیل جلسه دهد.
شورای امنیت سازمان ملل و غیرنظامیان افغانستان

شورای امنیت سازمان ملل در مورد حفاظت از غیرنظامیان تشکیل جلسه می دهد

اوچا اعلام کرد، قرار است شورای امنیت سازمان ملل متحد، در مورد حفاظت از غیرنظامیان در افغانستان تشکیل جلسه دهد.
چین ، امارات و فرانسه خواستار نشست اضطراری شورای امنیت درباره تجاوز اسرائیل به غزه شدند

چین ، امارات و فرانسه خواستار نشست اضطراری شورای امنیت درباره تجاوز اسرائیل به غزه شدند

به دنبال تجاوزهای جدید رژیم اسرائیل به نوار غزه، چین، امارات و فرانسه خواستار برگزاری نشست اضطراری غیر علنی شورای امنیت با موضوع غزه شدند.
چین ، امارات و فرانسه خواستار نشست اضطراری شورای امنیت درباره تجاوز اسرائیل به غزه شدند

چین ، امارات و فرانسه خواستار نشست اضطراری شورای امنیت درباره تجاوز اسرائیل به غزه شدند

به دنبال تجاوزهای جدید رژیم اسرائیل به نوار غزه، چین، امارات و فرانسه خواستار برگزاری نشست اضطراری غیر علنی شورای امنیت با موضوع غزه شدند.
ریاست دوره‌ای شورای امنیت: وضعیت افغانستان تحت حاکمیت طالبان یک معضل دشوار است

ریاست دوره‌ای شورای امنیت: وضعیت افغانستان تحت حکومت سرپرست یک معضل دشوار است

ریاست دوره‌ای شورای امنیت: وضعیت افغانستان تحت حاکمیت طالبان یک معضل دشوار است

ریاست دوره‌ای شورای امنیت: وضعیت افغانستان تحت حکومت سرپرست یک معضل دشوار است

شورای امنیت سازمان ملل مجوز سفر امیرخان متقی به پاکستان را صادر کرد

شورای امنیت سازمان ملل مجوز سفر امیرخان متقی به پاکستان را صادر کرد

شورای امنیت سازمان ملل متحد مجوز سفر امیرخان متقی، وزیر خارجه حکومت سرپرست افغانستان را صادر کرد.
شورای امنیت سازمان ملل مجوز سفر امیرخان متقی به پاکستان را صادر کرد

شورای امنیت سازمان ملل مجوز سفر امیرخان متقی به پاکستان را صادر کرد

شورای امنیت سازمان ملل متحد مجوز سفر امیرخان متقی، وزیر خارجه حکومت سرپرست افغانستان را صادر کرد.
نماینده روسیه: قطعنامه شورای امنیت درباره افغانستان بازتاب دهنده مشکلات این کشور نیست

نماینده روسیه: قطعنامه شورای امنیت درباره افغانستان بازتاب دهنده مشکلات این کشور نیست

نماینده دائم روسیه در سازمان ملل از قطعنامه صادر شده توسط شورای امنیت برای افغانستان به دلیل نداشتن نگاه جامع به مسائل افغانستان انتقاد کرد.
نماینده روسیه: قطعنامه شورای امنیت درباره افغانستان بازتاب دهنده مشکلات این کشور نیست

نماینده روسیه: قطعنامه شورای امنیت درباره افغانستان بازتاب دهنده مشکلات این کشور نیست

نماینده دائم روسیه در سازمان ملل از قطعنامه صادر شده توسط شورای امنیت برای افغانستان به دلیل نداشتن نگاه جامع به مسائل افغانستان انتقاد کرد.
وزارت خارجه افغانستان: محدودیت‌ها علیه کار زنان یک مسئله داخلی است

وزارت خارجه افغانستان: محدودیت‌ها علیه کار زنان یک مسئله داخلی است

وزارت خارجه حکومت سرپرست افغانستان در پاسخ به انتقادات بین‌المللی و قطعنامه‌‌ شورای امنیت سازمان ملل درباره محدودیت‌های اعمال شده علیه زنان و کار آنها در افغانستان، گفته است که این مسئله یک موضوع داخلی است و هیچ تاثیر بیرونی ندارد.
وزارت خارجه افغانستان: محدودیت‌ها علیه کار زنان یک مسئله داخلی است

وزارت خارجه افغانستان: محدودیت‌ها علیه کار زنان یک مسئله داخلی است

وزارت خارجه حکومت سرپرست افغانستان در پاسخ به انتقادات بین‌المللی و قطعنامه‌‌ شورای امنیت سازمان ملل درباره محدودیت‌های اعمال شده علیه زنان و کار آنها در افغانستان، گفته است که این مسئله یک موضوع داخلی است و هیچ تاثیر بیرونی ندارد.
شورای امنیت خواستار لغو همه محدودیت‌های طالبان علیه زنان در افغانستان شد

شورای امنیت خواستار لغو همه محدودیت‌های طالبان علیه زنان در افغانستان شد

شورای امنیت سازمان ملل با تصویب قطعنامه‌‌ای خواستار لغو فوری ممنوعیت‌ها آموزش و کار زنان و دختران در افغانستان شد.
شورای امنیت خواستار لغو همه محدودیت‌های طالبان علیه زنان در افغانستان شد

شورای امنیت خواستار لغو همه محدودیت‌های طالبان علیه زنان در افغانستان شد

شورای امنیت سازمان ملل با تصویب قطعنامه‌‌ای خواستار لغو فوری ممنوعیت‌ها آموزش و کار زنان و دختران در افغانستان شد.
شورای امنیت سازمان ملل و تاکید بر لزوم حمایت از وضعیت تاریخی و قانونی قدس

شورای امنیت سازمان ملل و تاکید بر لزوم حمایت از وضعیت تاریخی و قانونی قدس

شورای امنیت سازمان ملل در جلسه‌ای که به ریاست وزیر خارجه روسیه برگزار شد، بر لزوم احترام به وضعیت تاریخی و قانونی قدس و اماکن مقدس در این شهر تأکید کرد.
شورای امنیت سازمان ملل و تاکید بر لزوم حمایت از وضعیت تاریخی و قانونی قدس

شورای امنیت سازمان ملل و تاکید بر لزوم حمایت از وضعیت تاریخی و قانونی قدس

شورای امنیت سازمان ملل در جلسه‌ای که به ریاست وزیر خارجه روسیه برگزار شد، بر لزوم احترام به وضعیت تاریخی و قانونی قدس و اماکن مقدس در این شهر تأکید کرد.
چین ، امارات و فرانسه خواستار نشست اضطراری شورای امنیت درباره تجاوز اسرائیل به غزه شدند

نشست فوری شورای امنیت سازمان ملل درباره ممنوعیت کار زنان در افغانستان

در پی ادامه منع کار زنان توسط حکومت سرپرست افغانستان، شورای امنیت سازمان ملل متحد نشست فوری خود را برگزار می کند.
چین ، امارات و فرانسه خواستار نشست اضطراری شورای امنیت درباره تجاوز اسرائیل به غزه شدند

نشست فوری شورای امنیت سازمان ملل درباره ممنوعیت کار زنان در افغانستان

در پی ادامه منع کار زنان توسط حکومت سرپرست افغانستان، شورای امنیت سازمان ملل متحد نشست فوری خود را برگزار می کند.
سخن سردبیر
صدای مردم
تو خبرنگار افتخاری معمار هستی
ما صدای شما را منعکس خواهیم کرد! اخبار خود را از طریق شبکه‌های اجتماعی خبرگزاری معمار برای ما ارسال کنید.