حقوق زنان

تبعیض جنسیتی آپارتاید جنسیتی حقوق زنان

زنان در افغانستان با آپارتاید جنسیتی مواجه‌اند؟

تبعیض جنسیتی آپارتاید جنسیتی حقوق زنان

زنان در افغانستان با آپارتاید جنسیتی مواجه‌اند؟

بخش زنان سازمان ملل: در افغانستان، با تیم‌های مردانه کار نخواهیم کرد

بخش زنان سازمان ملل در افغانستان، با تیم‌های مردانه کار نخواهیم کرد

بخش زنان سازمان ملل در افغانستان می‌گوید که این نهاد بیشترین تأثیر را از فرمان ممنوعیت کار زنان گرفته است، اما حاضر نیست با تیم‌های مردانه کار کند.
بخش زنان سازمان ملل: در افغانستان، با تیم‌های مردانه کار نخواهیم کرد

بخش زنان سازمان ملل در افغانستان، با تیم‌های مردانه کار نخواهیم کرد

بخش زنان سازمان ملل در افغانستان می‌گوید که این نهاد بیشترین تأثیر را از فرمان ممنوعیت کار زنان گرفته است، اما حاضر نیست با تیم‌های مردانه کار کند.
دبیر کل سازمان ملل: نباید در برابر حملات سیستماتیک علیه حقوق زنان و دختران سکوت کنیم

دبیرکل سازمان ملل: نباید در برابر حملات سیستماتیک علیه حقوق زنان و دختران سکوت کنیم

آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد از جامعه جهانی خواست که در برابر حملات سیستماتیک و بی‌سابقه بر حقوق زنان و دختران سکوت نکنند.
دبیر کل سازمان ملل: نباید در برابر حملات سیستماتیک علیه حقوق زنان و دختران سکوت کنیم

دبیرکل سازمان ملل: نباید در برابر حملات سیستماتیک علیه حقوق زنان و دختران سکوت کنیم

آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد از جامعه جهانی خواست که در برابر حملات سیستماتیک و بی‌سابقه بر حقوق زنان و دختران سکوت نکنند.
سازمان ملل:حاکمیت افغانستان با تفسیرهای افراطی از شریعت، حقوق بشر و آزادی‌های اساسی زنان را نقض می‌کند

سازمان ملل:حاکمیت افغانستان با تفسیرهای افراطی از شریعت، حقوق بشر و آزادی‌های اساسی زنان را نقض می‌کند

کارشناسان سازمان ملل در گزارشی اخیر از وضعیت نگران‌کننده زنان و دختران در حکومت سرپرست افغانستان خبر دادند.
سازمان ملل:حاکمیت افغانستان با تفسیرهای افراطی از شریعت، حقوق بشر و آزادی‌های اساسی زنان را نقض می‌کند

سازمان ملل:حاکمیت افغانستان با تفسیرهای افراطی از شریعت، حقوق بشر و آزادی‌های اساسی زنان را نقض می‌کند

کارشناسان سازمان ملل در گزارشی اخیر از وضعیت نگران‌کننده زنان و دختران در حکومت سرپرست افغانستان خبر دادند.
سازمان ملل: تعامل با حاکمیت افغانستان برای لغو منع کار زنان ادامه دارد

نشست دوحه؛ نامه سرگشاده فعالان مدنی زن به سازمان ملل برای تضمین حقوق زنان

نهادهای مدنی و جنبش‌های اعتراضی زنان در یک نامه‌ سرگشاده به اشتراک کنندگان نشست دوحه به ویژه دبیر کل سازمان ملل گفته‌اند که حقوق زنان باید تضمین شود و حکومت سرپرست افغانستان را به رسمیت نشناسند.
سازمان ملل: تعامل با حاکمیت افغانستان برای لغو منع کار زنان ادامه دارد

نشست دوحه؛ نامه سرگشاده فعالان مدنی زن به سازمان ملل برای تضمین حقوق زنان

نهادهای مدنی و جنبش‌های اعتراضی زنان در یک نامه‌ سرگشاده به اشتراک کنندگان نشست دوحه به ویژه دبیر کل سازمان ملل گفته‌اند که حقوق زنان باید تضمین شود و حکومت سرپرست افغانستان را به رسمیت نشناسند.
امینه محمد: سازمان ملل برای تضمین حقوق زنان افغانستان کار می‌کند

امینه محمد: سازمان ملل برای تضمین حقوق زنان افغانستان کار می‌کند

در پی واکنش های گسترده به اظهارات معاون دبیر کل سازمان ملل، امینه محمد می‌گوید که ما برای تضمین حقوق زنان و دختران افغانستان کار می‌کنیم.
امینه محمد: سازمان ملل برای تضمین حقوق زنان افغانستان کار می‌کند

امینه محمد: سازمان ملل برای تضمین حقوق زنان افغانستان کار می‌کند

در پی واکنش های گسترده به اظهارات معاون دبیر کل سازمان ملل، امینه محمد می‌گوید که ما برای تضمین حقوق زنان و دختران افغانستان کار می‌کنیم.
ادامه واکنش های بین المللی به ممنوعیت کار زنان در افغانستان

ادامه واکنش های بین المللی به ممنوعیت کار زنان در افغانستان

منع کار زنان در دفتر سازمان ملل در افغانستان از سوی حکومت سرپرست، همچنان با واکنش‌های بین المللی روبرو می شود.
ادامه واکنش های بین المللی به ممنوعیت کار زنان در افغانستان

ادامه واکنش های بین المللی به ممنوعیت کار زنان در افغانستان

منع کار زنان در دفتر سازمان ملل در افغانستان از سوی حکومت سرپرست، همچنان با واکنش‌های بین المللی روبرو می شود.
دبیر کل سازمان ملل: نباید در برابر حملات سیستماتیک علیه حقوق زنان و دختران سکوت کنیم

دبیر کل سازمان ملل: زنان قربانیان اصلی خشونت‌های مبتنی بر جنسیت هستند

دبیر کل سازمان ملل متحد، می‌گوید که زنان از قربانیان اصلی خشونت‌های مبتنی بر جنسیت هستند.
دبیر کل سازمان ملل: نباید در برابر حملات سیستماتیک علیه حقوق زنان و دختران سکوت کنیم

دبیر کل سازمان ملل: زنان قربانیان اصلی خشونت‌های مبتنی بر جنسیت هستند

دبیر کل سازمان ملل متحد، می‌گوید که زنان از قربانیان اصلی خشونت‌های مبتنی بر جنسیت هستند.
کمیته بین‌المللی المپیک خواستار لغو محدودیت ورزش زنان در افغانستان شد

کمیته بین‌المللی المپیک خواستار لغو محدودیت ورزش زنان در افغانستان شد

 کمیته‌ بین‌المللی المپیک خواستار پایان محدودیت‌های وضع شده علیه ورزشکاران زن در افغانستان شده است.
کمیته بین‌المللی المپیک خواستار لغو محدودیت ورزش زنان در افغانستان شد

کمیته بین‌المللی المپیک خواستار لغو محدودیت ورزش زنان در افغانستان شد

 کمیته‌ بین‌المللی المپیک خواستار پایان محدودیت‌های وضع شده علیه ورزشکاران زن در افغانستان شده است.
نگرانی سازمان ملل نسبت به بازداشت فعالان و روزنامه نگاران در افغانستان

نگرانی سازمان ملل نسبت به بازداشت فعالان و روزنامه نگاران در افغانستان

دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد نسبت به ادامه بازداشت فعالان حقوق‌ بشر و روزنامه‌نگاران در افغانستان، ابراز نگرانی کرده‌است.
نگرانی سازمان ملل نسبت به بازداشت فعالان و روزنامه نگاران در افغانستان

نگرانی سازمان ملل نسبت به بازداشت فعالان و روزنامه نگاران در افغانستان

دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد نسبت به ادامه بازداشت فعالان حقوق‌ بشر و روزنامه‌نگاران در افغانستان، ابراز نگرانی کرده‌است.
سخن سردبیر
صدای مردم
تو خبرنگار افتخاری معمار هستی
ما صدای شما را منعکس خواهیم کرد! اخبار خود را از طریق شبکه‌های اجتماعی خبرگزاری معمار برای ما ارسال کنید.