بانک مرکزی

سفر هیأت بانک مرکزی طالبان به مالیزیا

سفر هیأت بانک مرکزی طالبان به مالیزیا

بانک مرکزی حکومت طالبان با نشر خبرنامه‌ای اعلام داشت که هدف از سفر این هیأت، اشتراک در کنفرانس بین‌المللی سالانه مجمع بین‌المللی اقتصاد و مالی اسلامی در مالیزیا است.
سفر هیأت بانک مرکزی طالبان به مالیزیا

سفر هیأت بانک مرکزی طالبان به مالیزیا

بانک مرکزی حکومت طالبان با نشر خبرنامه‌ای اعلام داشت که هدف از سفر این هیأت، اشتراک در کنفرانس بین‌المللی سالانه مجمع بین‌المللی اقتصاد و مالی اسلامی در مالیزیا است.
بانک مرکزی ۱۶ میلیون دالر را به بازار عرضه می‌کند

بانک مرکزی افغانستان ۱۶ میلیون دالر را به بازار عرضه می‌کند

همزمان با رشد قیمت دالر در برابر پول افغانی، بانک مرکزی افغانستان اعلام کرده که 16 میلیون دالر را به صورت داوطلبی به فروش می‌رساند.
بانک مرکزی ۱۶ میلیون دالر را به بازار عرضه می‌کند

بانک مرکزی افغانستان ۱۶ میلیون دالر را به بازار عرضه می‌کند

همزمان با رشد قیمت دالر در برابر پول افغانی، بانک مرکزی افغانستان اعلام کرده که 16 میلیون دالر را به صورت داوطلبی به فروش می‌رساند.
بانک مرکزی افغانستان از عرضه و فروش 16 میلیون دالر به طور لیلام خبر داد

بانک مرکزی افغانستان از عرضه و فروش ۱۶ میلیون دالر به طور لیلام خبر داد

بانک مرکزی افغانستان تحت کنترل طالبان اعلام داشت که به منظور حفظ ارزش افغانی در برابر اسعار خارجی 16 میلیون دالر را به طور لیلام به فروش می‌رساند.
بانک مرکزی افغانستان از عرضه و فروش 16 میلیون دالر به طور لیلام خبر داد

بانک مرکزی افغانستان از عرضه و فروش ۱۶ میلیون دالر به طور لیلام خبر داد

بانک مرکزی افغانستان تحت کنترل طالبان اعلام داشت که به منظور حفظ ارزش افغانی در برابر اسعار خارجی 16 میلیون دالر را به طور لیلام به فروش می‌رساند.
بانک مرکزی افغانستان از عرضه 18 میلیون دالر به صورت لیلام خبر داد

بانک مرکزی افغانستان از عرضه ۱۸ میلیون دالر به صورت لیلام خبر داد

بانک مرکزی افغانستان اعلام داشت که به منظور حفظ ارزش افغانی 18 میلیون دالر را به طور لیلام به فروش می‌رساند.
بانک مرکزی افغانستان از عرضه 18 میلیون دالر به صورت لیلام خبر داد

بانک مرکزی افغانستان از عرضه ۱۸ میلیون دالر به صورت لیلام خبر داد

بانک مرکزی افغانستان اعلام داشت که به منظور حفظ ارزش افغانی 18 میلیون دالر را به طور لیلام به فروش می‌رساند.
بانک مرکزی از عرضه ۱۷ میلیون دالر را به بازار به صورت لیلام خبر داد

بانک مرکزی از عرضه ۱۷ میلیون دالر به صورت لیلام خبر داد

بانک مرکزی افغانستان اعلام داشت که به منظور حفظ ارزش افغانی 17 میلیون دالر را به طور لیلام به فروش می‌رساند.
بانک مرکزی از عرضه ۱۷ میلیون دالر را به بازار به صورت لیلام خبر داد

بانک مرکزی از عرضه ۱۷ میلیون دالر به صورت لیلام خبر داد

بانک مرکزی افغانستان اعلام داشت که به منظور حفظ ارزش افغانی 17 میلیون دالر را به طور لیلام به فروش می‌رساند.
بانک مرکزی افغانستان از افزایش ۱۷ درصدی ارزش پول افغانی خبر داد

بانک مرکزی افغانستان از افزایش ۱۷ درصدی ارزش پول افغانی خبر داد

سخنگوی بانک مرکزی افغانستان تحت کنترل طالبان از افزایش 17 درصدی ارزش پول افغانی در برابر اسعار خارجی در سال ۱۴۰۲ خبر داده است.
بانک مرکزی افغانستان از افزایش ۱۷ درصدی ارزش پول افغانی خبر داد

بانک مرکزی افغانستان از افزایش ۱۷ درصدی ارزش پول افغانی خبر داد

سخنگوی بانک مرکزی افغانستان تحت کنترل طالبان از افزایش 17 درصدی ارزش پول افغانی در برابر اسعار خارجی در سال ۱۴۰۲ خبر داده است.
بانک مرکزی از عرضه و فروش 17 میلیون دالر به طور لیلام خبر داد

بانک مرکزی از عرضه و فروش ۱۷ میلیون دالر به طور لیلام خبر داد

بانک مرکزی افغانستان اعلام داشت که به منظور حفظ ارزش افغانی 17 میلیون دالر را به طور لیلام به فروش می‌رساند.
بانک مرکزی از عرضه و فروش 17 میلیون دالر به طور لیلام خبر داد

بانک مرکزی از عرضه و فروش ۱۷ میلیون دالر به طور لیلام خبر داد

بانک مرکزی افغانستان اعلام داشت که به منظور حفظ ارزش افغانی 17 میلیون دالر را به طور لیلام به فروش می‌رساند.
بانک مرکزی افغانستان از سوزاندن ۵.۲ میلیارد افغانی پول مندرس شده خبر داد

بانک مرکزی افغانستان از سوزاندن ۵.۲ میلیارد افغانی پول مندرس شده خبر داد

بانک مرکزی افغانستان طالبان اعلام داشت که سال گذشته ۵.۲ میلیارد افغانی پول مندرس را جمع‌آوری کرده و سپس آتش زده است.
بانک مرکزی افغانستان از سوزاندن ۵.۲ میلیارد افغانی پول مندرس شده خبر داد

بانک مرکزی افغانستان از سوزاندن ۵.۲ میلیارد افغانی پول مندرس شده خبر داد

بانک مرکزی افغانستان طالبان اعلام داشت که سال گذشته ۵.۲ میلیارد افغانی پول مندرس را جمع‌آوری کرده و سپس آتش زده است.
بانک مرکزی از عرضه و فروش ۱۷ میلیون دالر به بازار به صورت لیلام خبر داد

بانک مرکزی از عرضه و فروش ۱۷ میلیون دالر به بازار به صورت لیلام خبر داد

همزمان با رشد قیمت دالر در برابر پول افغانی، بانک مرکزی افغانستان تحت کنترل طالبان اعلام کرده که 15 میلیون دالر را به صورت داوطلبی به فروش می‌رساند.
بانک مرکزی از عرضه و فروش ۱۷ میلیون دالر به بازار به صورت لیلام خبر داد

بانک مرکزی از عرضه و فروش ۱۷ میلیون دالر به بازار به صورت لیلام خبر داد

همزمان با رشد قیمت دالر در برابر پول افغانی، بانک مرکزی افغانستان تحت کنترل طالبان اعلام کرده که 15 میلیون دالر را به صورت داوطلبی به فروش می‌رساند.
بانک مرکزی از عرضه و فروش ۱۷ میلیون دالر به بازار به صورت لیلام خبر داد

بانک مرکزی از عرضه و فروش ۱۷ میلیون دالر به بازار به صورت لیلام خبر داد

همزمان با رشد قیمت دالر در برابر پول افغانی، بانک مرکزی افغانستان تحت کنترل طالبان اعلام کرده که 17 میلیون دالر را به صورت داوطلبی به فروش می‌رساند.
بانک مرکزی از عرضه و فروش ۱۷ میلیون دالر به بازار به صورت لیلام خبر داد

بانک مرکزی از عرضه و فروش ۱۷ میلیون دالر به بازار به صورت لیلام خبر داد

همزمان با رشد قیمت دالر در برابر پول افغانی، بانک مرکزی افغانستان تحت کنترل طالبان اعلام کرده که 17 میلیون دالر را به صورت داوطلبی به فروش می‌رساند.
سخن سردبیر
معمار TV
پخش منشور اخبار ۱۲۰ ثانیه
معمار پادکست
هفته‌نامه معمار
صدای مردم
تو خبرنگار افتخاری معمار هستی
ما صدای شما را منعکس خواهیم کرد! اخبار خود را از طریق شبکه‌های اجتماعی خبرگزاری معمار برای ما ارسال کنید.