بانک مرکزی

بانک مرکزی از رسیدن یک بسته‌ ۴۰ میلیون دالری دیگر از کمک‌های نقدی به افغانستان خبر داد

بانک مرکزی از رسیدن یک بسته‌ ۴۰ میلیون دالری دیگر از کمک‌های نقدی به افغانستان خبر داد

بانک مرکزی از رسیدن یک بسته‌ ۴۰ میلیون دالری دیگر از کمک‌های نقدی به افغانستان خبر داد

بانک مرکزی از رسیدن یک بسته‌ ۴۰ میلیون دالری دیگر از کمک‌های نقدی به افغانستان خبر داد

بانک مرکزی از رسیدن یک بسته‌ ۴۰ میلیون دالری دیگر به کابل خبر داد

بانک مرکزی از رسیدن یک بسته‌ ۴۰ میلیون دالری دیگر به کابل خبر داد

بانک مرکزی افغانستان اعلام کرده است که یک بسته‌ی ۴۰ میلیون دالری کمک‌های بشردوستانه به کابل رسیده است.
بانک مرکزی از رسیدن یک بسته‌ ۴۰ میلیون دالری دیگر به کابل خبر داد

بانک مرکزی از رسیدن یک بسته‌ ۴۰ میلیون دالری دیگر به کابل خبر داد

بانک مرکزی افغانستان اعلام کرده است که یک بسته‌ی ۴۰ میلیون دالری کمک‌های بشردوستانه به کابل رسیده است.
بانک مرکزی اعلام کرده است در پروسه داوطلبی، مبلغ 14 میلیون دالر را به طور لیلام به فروش می‌رساند.

بانک مرکزی 14 میلیون دالر را به صورت لیلام به فروش می‌رساند

بانک مرکزی اعلام کرده است در پروسه داوطلبی، مبلغ 14 میلیون دالر را به طور لیلام به فروش می‌رساند.
بانک مرکزی اعلام کرده است در پروسه داوطلبی، مبلغ 14 میلیون دالر را به طور لیلام به فروش می‌رساند.

بانک مرکزی 14 میلیون دالر را به صورت لیلام به فروش می‌رساند

بانک مرکزی اعلام کرده است در پروسه داوطلبی، مبلغ 14 میلیون دالر را به طور لیلام به فروش می‌رساند.
بانک مرکزی در هفته پیش‌رو ۱۵ میلیون دالر را لیلام می‌کند

بانک مرکزی در هفته پیش‌رو ۱۵ میلیون دالر را لیلام می‌کند

 بانک مرکزی اعلام کرده است که به منظور حفظ و ثبات ارزش پول افغانی، شنبه، ۲۶ حمل، ۱۵ میلیون دالر امریکایی را طی داوطلبی به طور لیلام به فروش می‌رساند.
بانک مرکزی در هفته پیش‌رو ۱۵ میلیون دالر را لیلام می‌کند

بانک مرکزی در هفته پیش‌رو ۱۵ میلیون دالر را لیلام می‌کند

 بانک مرکزی اعلام کرده است که به منظور حفظ و ثبات ارزش پول افغانی، شنبه، ۲۶ حمل، ۱۵ میلیون دالر امریکایی را طی داوطلبی به طور لیلام به فروش می‌رساند.
بانک مرکزی فردا ۱۵ میلیون دالر را به صورت لیلام وارد بازار می‌کند

بانک مرکزی فردا ۱۵ میلیون دالر را به صورت لیلام وارد بازار می‌کند

 بانک مرکزی افغانستان اعلام کرد، قصد دارد فردا (چهارشنبه 23 حمل) ۱۵ میلیون دالر را به فروش برساند.
بانک مرکزی فردا ۱۵ میلیون دالر را به صورت لیلام وارد بازار می‌کند

بانک مرکزی فردا ۱۵ میلیون دالر را به صورت لیلام وارد بازار می‌کند

 بانک مرکزی افغانستان اعلام کرد، قصد دارد فردا (چهارشنبه 23 حمل) ۱۵ میلیون دالر را به فروش برساند.
بانک مرکزی اعلام کرده است در پروسه داوطلبی، مبلغ 14 میلیون دالر را به طور لیلام به فروش می‌رساند.

بانک مرکزی هفته آینده ۱۵ میلیون دالر را وارد بازار می‌کند

بانک مرکزی افغانستان است اعلام کرده قرار است ۱۵ میلیون دالر امریکایی را طی یک داوطلبی به فروش برساند.
بانک مرکزی اعلام کرده است در پروسه داوطلبی، مبلغ 14 میلیون دالر را به طور لیلام به فروش می‌رساند.

بانک مرکزی هفته آینده ۱۵ میلیون دالر را وارد بازار می‌کند

بانک مرکزی افغانستان است اعلام کرده قرار است ۱۵ میلیون دالر امریکایی را طی یک داوطلبی به فروش برساند.
بانک مرکزی افغانستان نرخ تورم را ۳.۵ درصد اعلام کرد

بانک مرکزی افغانستان نرخ تورم را ۳.۵ درصد اعلام کرد

بانک مرکزی افغانستان می‌گوید که طبق آخرین آمار، نرخ تورم در کشور از ۱۵.۳ درصد به ۳.۵ درصد کاهش یافته است.
بانک مرکزی افغانستان نرخ تورم را ۳.۵ درصد اعلام کرد

بانک مرکزی افغانستان نرخ تورم را ۳.۵ درصد اعلام کرد

بانک مرکزی افغانستان می‌گوید که طبق آخرین آمار، نرخ تورم در کشور از ۱۵.۳ درصد به ۳.۵ درصد کاهش یافته است.
بانک مرکزی در هفته پیش‌رو ۱۵ میلیون دالر را لیلام می‌کند

بانک مرکزی فردا ۱۴ میلیون دالر را به صورت لیلام وارد بازار می‌کند

بانک مرکزی اعلام کرده است که به منظور حفظ و ثبات ارزش پول افغانی، فردا (یک‌شنبه، ۱۳ حمل) ۱۴ میلیون دالر امریکایی را طی داوطلبی به طور لیلام به فروش می‌رساند.
بانک مرکزی در هفته پیش‌رو ۱۵ میلیون دالر را لیلام می‌کند

بانک مرکزی فردا ۱۴ میلیون دالر را به صورت لیلام وارد بازار می‌کند

بانک مرکزی اعلام کرده است که به منظور حفظ و ثبات ارزش پول افغانی، فردا (یک‌شنبه، ۱۳ حمل) ۱۴ میلیون دالر امریکایی را طی داوطلبی به طور لیلام به فروش می‌رساند.
بانک مرکزی اعلام کرده است در پروسه داوطلبی، مبلغ 14 میلیون دالر را به طور لیلام به فروش می‌رساند.

بانک مرکزی جواز انفرادی صرافی‌ها را لغو کرد

بانک مرکزی افغانستان می‌گوید که جوازهای انفرادی صرافی‌ها را لغو کرده‌است.
بانک مرکزی اعلام کرده است در پروسه داوطلبی، مبلغ 14 میلیون دالر را به طور لیلام به فروش می‌رساند.

بانک مرکزی جواز انفرادی صرافی‌ها را لغو کرد

بانک مرکزی افغانستان می‌گوید که جوازهای انفرادی صرافی‌ها را لغو کرده‌است.
بانک مرکزی ۱۵ میلیون دالر را به بازار عرضه می‌کند

بانک مرکزی 15 میلیون دالر را به بازار عرضه می‌کند

بانک مرکزی افغانستان اعلام کرده که قرار است ۱۵ میلیون دالر امریکایی را در یک داوطلبی به فروش برساند.
بانک مرکزی ۱۵ میلیون دالر را به بازار عرضه می‌کند

بانک مرکزی 15 میلیون دالر را به بازار عرضه می‌کند

بانک مرکزی افغانستان اعلام کرده که قرار است ۱۵ میلیون دالر امریکایی را در یک داوطلبی به فروش برساند.
سخن سردبیر
صدای مردم
تو خبرنگار افتخاری معمار هستی
ما صدای شما را منعکس خواهیم کرد! اخبار خود را از طریق شبکه‌های اجتماعی خبرگزاری معمار برای ما ارسال کنید.