خبرگزاری معمار

اوچا

اوچا: در هفت ماه اول سال۲۰۲۳ در افغانستان به ۲۲.۶ میلیون تن کمک‌های بشردوستانه رسیده

اوچا: در هفت ماه اول سال۲۰۲۳ در افغانستان به ۲۲.۶ میلیون تن کمک‌های بشردوستانه رسیده

دفتر هماهنگ‌کننده کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد در افغانستان (اوچا) روز یکشنبه اعلام کرد که طی هفت ماه اول سال ۲۰۲۳، به ۲۲.۶ میلیون تن در افغانستان کمک‌ شده است.
اوچا: در هفت ماه اول سال۲۰۲۳ در افغانستان به ۲۲.۶ میلیون تن کمک‌های بشردوستانه رسیده

اوچا: در هفت ماه اول سال۲۰۲۳ در افغانستان به ۲۲.۶ میلیون تن کمک‌های بشردوستانه رسیده

دفتر هماهنگ‌کننده کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد در افغانستان (اوچا) روز یکشنبه اعلام کرد که طی هفت ماه اول سال ۲۰۲۳، به ۲۲.۶ میلیون تن در افغانستان کمک‌ شده است.
اوچا: بیش از ۳۶ هزار کودک در افغانستان به دلیل کمبود بودجه از دریافت بسته‌های غذایی محروم شدند

اوچا: بیش از ۳۶ هزار کودک در افغانستان به دلیل کمبود بودجه از دریافت بسته‌های غذایی محروم شدند

دفتر هماهنگی کمک‌های بشری سازمان ملل در افغانستان - اوچا اعلام کرد بیش از ۳۶ هزار کودک زیر پنج سال در افغانستان به دلیل کمبود بودجه برای کمک‌های بشردوستانه، از دریافت بسته‌های غذایی محروم شده‌اند.
اوچا: بیش از ۳۶ هزار کودک در افغانستان به دلیل کمبود بودجه از دریافت بسته‌های غذایی محروم شدند

اوچا: بیش از ۳۶ هزار کودک در افغانستان به دلیل کمبود بودجه از دریافت بسته‌های غذایی محروم شدند

دفتر هماهنگی کمک‌های بشری سازمان ملل در افغانستان - اوچا اعلام کرد بیش از ۳۶ هزار کودک زیر پنج سال در افغانستان به دلیل کمبود بودجه برای کمک‌های بشردوستانه، از دریافت بسته‌های غذایی محروم شده‌اند.
اوچا: با کاهش بودجه کمک به افغانستان، نیازهای بشردوستانه در این کشور به اوج خود رسیده است

اوچا: با کاهش بودجه کمک به افغانستان، نیازهای بشردوستانه در این کشور به اوج خود رسیده است

دفتر هماهنگ‌کننده کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد (OCHA) اعلام کرده است که در عین حالی که بودجه کمک‌های ارائه شده به افغانستان کاهش یافته است، نیازهای بشردوستانه در این کشور به اوج خود رسیده است.
اوچا: با کاهش بودجه کمک به افغانستان، نیازهای بشردوستانه در این کشور به اوج خود رسیده است

اوچا: با کاهش بودجه کمک به افغانستان، نیازهای بشردوستانه در این کشور به اوج خود رسیده است

دفتر هماهنگ‌کننده کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد (OCHA) اعلام کرده است که در عین حالی که بودجه کمک‌های ارائه شده به افغانستان کاهش یافته است، نیازهای بشردوستانه در این کشور به اوج خود رسیده است.
اوچا: کاهش بودجه و کاهش کمک‌ها مردم افغانستان را با گرسنه‌گی، بیماری و حتا مرگ روبه‌رو می‌کند

اوچا: کاهش بودجه و کاهش کمک‌ها، مردم افغانستان را با گرسنه‌گی، بیماری و حتا مرگ روبه‌رو می‌کند

دفتر هماهنگ‌کننده کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد (اوچا) اعلام کرده است که کاهش ۱٫۳ میلیارد دالری بودجه این سازمان، باعث می شود شمار افراد آسیب‌پذیر در افغانستان در فصل سرما با گرسنه‌گی، بیماری و حتا مرگ روبه‌رو شوند.
اوچا: کاهش بودجه و کاهش کمک‌ها مردم افغانستان را با گرسنه‌گی، بیماری و حتا مرگ روبه‌رو می‌کند

اوچا: کاهش بودجه و کاهش کمک‌ها، مردم افغانستان را با گرسنه‌گی، بیماری و حتا مرگ روبه‌رو می‌کند

دفتر هماهنگ‌کننده کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد (اوچا) اعلام کرده است که کاهش ۱٫۳ میلیارد دالری بودجه این سازمان، باعث می شود شمار افراد آسیب‌پذیر در افغانستان در فصل سرما با گرسنه‌گی، بیماری و حتا مرگ روبه‌رو شوند.
سازمان ملل: پناهجویان افغانستان سومین جمعیت آواره جهان را تشکیل می‌دهند

سازمان ملل: پناهجویان افغانستان سومین جمعیت آواره جهان را تشکیل می‌دهند

دفتر هماهنگ کننده کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل اعلام کرد که پناهجویان افغانستانی در حال حاضر سومین جمعیت آواره جهان را تشکیل می‌دهند.
سازمان ملل: پناهجویان افغانستان سومین جمعیت آواره جهان را تشکیل می‌دهند

سازمان ملل: پناهجویان افغانستان سومین جمعیت آواره جهان را تشکیل می‌دهند

دفتر هماهنگ کننده کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل اعلام کرد که پناهجویان افغانستانی در حال حاضر سومین جمعیت آواره جهان را تشکیل می‌دهند.
اوچا: به دلیل کمبود بودجه بیش از ۱۶۶ هزار کودک در افغانستان از آموزش محروم می‌شوند

اوچا: به دلیل کمبود بودجه بیش از ۱۶۶ هزار کودک در افغانستان از آموزش محروم می‌شوند

اداره هماهنگ‌کننده کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد (اوچا) اعلام داشت که به‌دلیل کمبود بودجه بیش از ۱۶۶ هزار کودک در افغانستان از آموزش محروم می‌شوند.
اوچا: به دلیل کمبود بودجه بیش از ۱۶۶ هزار کودک در افغانستان از آموزش محروم می‌شوند

اوچا: به دلیل کمبود بودجه بیش از ۱۶۶ هزار کودک در افغانستان از آموزش محروم می‌شوند

اداره هماهنگ‌کننده کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد (اوچا) اعلام داشت که به‌دلیل کمبود بودجه بیش از ۱۶۶ هزار کودک در افغانستان از آموزش محروم می‌شوند.
اوچا: تنها ۲۵ درصد از بودجه‌ی کمک به افغانستان را دریافت کرده‌ایم

اوچا: تنها ۲۵ درصد از بودجه‌ی کمک به افغانستان را دریافت کرده‌ایم

نهاد هماهنگ‌کننده کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل (اوچا) اعلام کرده است که در بیش از شش ماه اول سال، تنها ۲۵ درصد از بودجه‌ای که برای کمک به مردم افغانستان نیاز دارد، دریافت کرده است.
اوچا: تنها ۲۵ درصد از بودجه‌ی کمک به افغانستان را دریافت کرده‌ایم

اوچا: تنها ۲۵ درصد از بودجه‌ی کمک به افغانستان را دریافت کرده‌ایم

نهاد هماهنگ‌کننده کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل (اوچا) اعلام کرده است که در بیش از شش ماه اول سال، تنها ۲۵ درصد از بودجه‌ای که برای کمک به مردم افغانستان نیاز دارد، دریافت کرده است.
اوچا: ۲۵ ولایت افغانستان با خشک‌سالی شدید و فاجعه‌بار مواجه هست

اوچا: ۲۵ ولایت افغانستان با خشک‌سالی شدید و فاجعه‌بار مواجه هست

دفتر هماهنگ‌کننده‌ی کمک‌های بشردوستانه‌ی سازمان ملل متحد (اوچا) اعلام کرده است که ۲۵ ولایت افغانستان با شرایط خشک‌سالی «شدید» و «فاجعه‌بار» روبرو هستند.
اوچا: ۲۵ ولایت افغانستان با خشک‌سالی شدید و فاجعه‌بار مواجه هست

اوچا: ۲۵ ولایت افغانستان با خشک‌سالی شدید و فاجعه‌بار مواجه هست

دفتر هماهنگ‌کننده‌ی کمک‌های بشردوستانه‌ی سازمان ملل متحد (اوچا) اعلام کرده است که ۲۵ ولایت افغانستان با شرایط خشک‌سالی «شدید» و «فاجعه‌بار» روبرو هستند.
اوچا از افزایش کودکان کار در افغانستان خبر داد

اوچا از افزایش کودکان کار در افغانستان خبر داد

به گزارش خبرگزاری معمار؛ سازمان هماهنگ کننده کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد (اوچا) اعلام کرده است که شمار کودکان کار در افغانستان روز به روز در حال افزایش است.
اوچا از افزایش کودکان کار در افغانستان خبر داد

اوچا از افزایش کودکان کار در افغانستان خبر داد

به گزارش خبرگزاری معمار؛ سازمان هماهنگ کننده کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد (اوچا) اعلام کرده است که شمار کودکان کار در افغانستان روز به روز در حال افزایش است.
اوچا: دستکم به بیش از 6 میلیون شهروند افغانستان در بخش صحت کمک‌رسانی کردیم

اوچا: دستکم به بیش از 6 میلیون شهروند افغانستان در بخش صحت کمک‌رسانی کردیم

اداره هماهنگ‌کننده کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد (اوچا) اعلام کرده است که در دو ماه گذشته، ۶.۲ میلیون شهروند افغانستان به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم در بخش صحت خدمات دریافت کرده‌اند.
اوچا: دستکم به بیش از 6 میلیون شهروند افغانستان در بخش صحت کمک‌رسانی کردیم

اوچا: دستکم به بیش از 6 میلیون شهروند افغانستان در بخش صحت کمک‌رسانی کردیم

اداره هماهنگ‌کننده کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد (اوچا) اعلام کرده است که در دو ماه گذشته، ۶.۲ میلیون شهروند افغانستان به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم در بخش صحت خدمات دریافت کرده‌اند.
سخن سردبیر
معمار TV
پخش منشور اخبار ۱۲۰ ثانیه
معمار پادکست
هفته‌نامه معمار
صدای مردم
تو خبرنگار افتخاری معمار هستی
ما صدای شما را منعکس خواهیم کرد! اخبار خود را از طریق شبکه‌های اجتماعی خبرگزاری معمار برای ما ارسال کنید.