یادداشت

emam امام خمینی

امام خمینی الگویی برای استکبار ستیزی و تحقق مردم سالاری دینی

تاریخ منطقه با تحولات گوناگونی مواجه بوده و هر از گاهی انقلاب‌های صورت می‌گرفت که بر معادلات منطقه‌ای و حتی جهان اثرگذار بودند. یکی از مهمترین انقلاب‌هایی که در منطقه ما شکل گرفت و توانست رژیم پهلوی را با قدرت خروشان دینی و مردمی از پای درآورد، انقلاب اسلامی ایران به رهبری امام خمینی بود.
emam امام خمینی

امام خمینی الگویی برای استکبار ستیزی و تحقق مردم سالاری دینی

تاریخ منطقه با تحولات گوناگونی مواجه بوده و هر از گاهی انقلاب‌های صورت می‌گرفت که بر معادلات منطقه‌ای و حتی جهان اثرگذار بودند. یکی از مهمترین انقلاب‌هایی که در منطقه ما شکل گرفت و توانست رژیم پهلوی را با قدرت خروشان دینی و مردمی از پای درآورد، انقلاب اسلامی ایران به رهبری امام خمینی بود.
آزادی بیان در افغانستان؛ از حرف تا عمل حامد کرزی

آزادی بیان در افغانستان؛ از حرف تا عمل

محدودیت‌هایی که طالبان برای شخصیت‌های غیر طالب اعمال می‌کند، شامل ممانعت از مصاحبه، سفر و دسترسی به منابع و اطلاعات عمومی است. این محدودیت‌ها نشان دهنده دیدگاه طالبان به شخصیت‌های غیر طالب و نظرات آن‌ها درباره آن‌ها است.
آزادی بیان در افغانستان؛ از حرف تا عمل حامد کرزی

آزادی بیان در افغانستان؛ از حرف تا عمل

محدودیت‌هایی که طالبان برای شخصیت‌های غیر طالب اعمال می‌کند، شامل ممانعت از مصاحبه، سفر و دسترسی به منابع و اطلاعات عمومی است. این محدودیت‌ها نشان دهنده دیدگاه طالبان به شخصیت‌های غیر طالب و نظرات آن‌ها درباره آن‌ها است.
پولیو در افغانستان پولیو یا فلج اطفال

بیماری‌ پولیو و هزینه‌های سنگین مالی و روانی بر خانواده و جامعه

بیماری پولیو قبلا یکی از بیماری‌های شایع و خطرناک در سراسر جهان بود، اما با توسعه واکسن‌های پیشگیری و همچنین اقدامات بهداشتی و پزشکی، در بسیاری از کشورها موفق به کاهش شیوع آن شده‌اند. با این حال، هنوز هم در برخی کشورها، به خصوص کشورهای در حال توسعه، شیوع فلج اطفال وجود دارد.
پولیو در افغانستان پولیو یا فلج اطفال

بیماری‌ پولیو و هزینه‌های سنگین مالی و روانی بر خانواده و جامعه

بیماری پولیو قبلا یکی از بیماری‌های شایع و خطرناک در سراسر جهان بود، اما با توسعه واکسن‌های پیشگیری و همچنین اقدامات بهداشتی و پزشکی، در بسیاری از کشورها موفق به کاهش شیوع آن شده‌اند. با این حال، هنوز هم در برخی کشورها، به خصوص کشورهای در حال توسعه، شیوع فلج اطفال وجود دارد.
تنش مرزی میان ایران و افغانستان

تنش مرزی میان ایران و افغانستان، دست های پشت پرده و ذی نفعان اصلی

افزایش تنش‌ها میان دو کشور بر سر مساله آب هیرمند، جو سیاسی میان طرفین را متشنج نموده و در تحریک‌پذیری نیروهای دو طرف نقش داشته است، اما این مساله هرگز به عنوان دلیل جنگ، قابل طرح نیست.
تنش مرزی میان ایران و افغانستان

تنش مرزی میان ایران و افغانستان، دست های پشت پرده و ذی نفعان اصلی

افزایش تنش‌ها میان دو کشور بر سر مساله آب هیرمند، جو سیاسی میان طرفین را متشنج نموده و در تحریک‌پذیری نیروهای دو طرف نقش داشته است، اما این مساله هرگز به عنوان دلیل جنگ، قابل طرح نیست.
پیامدهای تهدیدات تروریستی همسایگان

پیامدهای تهدیدات تروریستی همسایگان از خاک افغانستان

وزیر خارجه پاکستان، با درخواست از کابل برای مقابله با تحریک طالبان پاکستانی، تأکید کرد که "حالا ما حقایقی برای گفتن به همسایه خود داریم، ما از احساسات حرف نمی‌زنیم. ما حقایقی در دست داریم که 600 روز پیش از سقوط کابل، پنج رویداد تروریستی در خاک پاکستان توسط گروه‌های تروریستی صورت گرفته است، اما ششصد روز پس از سقوط کابل این شمار به 50 مورد رسیده‌است، پس حالا این نگرانی اصلی ما است.
پیامدهای تهدیدات تروریستی همسایگان

پیامدهای تهدیدات تروریستی همسایگان از خاک افغانستان

وزیر خارجه پاکستان، با درخواست از کابل برای مقابله با تحریک طالبان پاکستانی، تأکید کرد که "حالا ما حقایقی برای گفتن به همسایه خود داریم، ما از احساسات حرف نمی‌زنیم. ما حقایقی در دست داریم که 600 روز پیش از سقوط کابل، پنج رویداد تروریستی در خاک پاکستان توسط گروه‌های تروریستی صورت گرفته است، اما ششصد روز پس از سقوط کابل این شمار به 50 مورد رسیده‌است، پس حالا این نگرانی اصلی ما است.
امیرعبداللهیان: ایران حاکمیت فعلی طالبان را به‌رسمیت نمی‌شناسد و از محرومیت زنان ناخرسند است.

امیرعبداللهیان: ایران حاکمیت فعلی طالبان را به‌رسمیت نمی‌شناسد و از محرومیت زنان ناخرسند است.

حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه ایران می‌گوید حاکمیت فعلی افغانستان را به‌رسمیت نمی‌شناسیم چراکه طالبان بخشی از واقعیت افغانستان است، نه همه افغانستان.
امیرعبداللهیان: ایران حاکمیت فعلی طالبان را به‌رسمیت نمی‌شناسد و از محرومیت زنان ناخرسند است.

امیرعبداللهیان: ایران حاکمیت فعلی طالبان را به‌رسمیت نمی‌شناسد و از محرومیت زنان ناخرسند است.

حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه ایران می‌گوید حاکمیت فعلی افغانستان را به‌رسمیت نمی‌شناسیم چراکه طالبان بخشی از واقعیت افغانستان است، نه همه افغانستان.
کاهش سطح بهداشت و ضرورت توجه به نیازهای درمانی

کاهش سطح بهداشت و ضرورت توجه به نیازهای درمانی

کاهش سطح بهداشت و ضرورت توجه به نیازهای درمانی

کاهش سطح بهداشت و ضرورت توجه به نیازهای درمانی

مین‌ها و خشونت جنسیتی

مین‌ها و خشونت جنسیتی، چالش‌های جدی در پیش روی مردم افغانستان

شرایط افغانستان به گونه است که بسیاری از مردم نیازمند حمایت های مادی و معنوی می‌باشند و اگر در این خصوص توجه ویژه صورت نگیرد، بیم آن می‌رود که مردم با بحران های متعددی درگیر شوند.
مین‌ها و خشونت جنسیتی

مین‌ها و خشونت جنسیتی، چالش‌های جدی در پیش روی مردم افغانستان

شرایط افغانستان به گونه است که بسیاری از مردم نیازمند حمایت های مادی و معنوی می‌باشند و اگر در این خصوص توجه ویژه صورت نگیرد، بیم آن می‌رود که مردم با بحران های متعددی درگیر شوند.
نقش فرهنگ در همگرایی و توسعه

نقش فرهنگ در همگرایی و توسعه

نظر به اهمیت فرهنگ و کاردهای آن، می‌توان گفت که جهان امروزی عرصه‌ای برای جلوه فرهنگ‌ها و گفتگوهای فرهنگی است. در دنیایی که توپ و تفنگ نتوانست بر فرهنگ‌های متنوع و متمدن اثر گذار باشد، گفتگو و تعامل فرهنگی، بهترین گزینه برای رفع تعارضات و سوء تفاهمات بین فرهنگ‌های مختلف و جهان است.
نقش فرهنگ در همگرایی و توسعه

نقش فرهنگ در همگرایی و توسعه

نظر به اهمیت فرهنگ و کاردهای آن، می‌توان گفت که جهان امروزی عرصه‌ای برای جلوه فرهنگ‌ها و گفتگوهای فرهنگی است. در دنیایی که توپ و تفنگ نتوانست بر فرهنگ‌های متنوع و متمدن اثر گذار باشد، گفتگو و تعامل فرهنگی، بهترین گزینه برای رفع تعارضات و سوء تفاهمات بین فرهنگ‌های مختلف و جهان است.
راه حل تنش آبی بین ایران و طالبان چیست؟ معمارپرس

راه حل تنش آبی بین ایران و طالبان چیست؟

در روزهای اخیر، مساله حقابه ایران از رود هلمند میان مقامات کابل و تهران به تبادل پیام‌هایی منجر شده و حساسیت‌ها را بالا برده است. این موضوع هنوز میان دو کشور مبهم باقی مانده و هر کدام استدلال خود را دارند. در این مقاله به بررسی راه‌حل‌های ممکن برای کاهش تنش‌های آبی میان ایران و طالبان پرداخته‌ایم.
راه حل تنش آبی بین ایران و طالبان چیست؟ معمارپرس

راه حل تنش آبی بین ایران و طالبان چیست؟

در روزهای اخیر، مساله حقابه ایران از رود هلمند میان مقامات کابل و تهران به تبادل پیام‌هایی منجر شده و حساسیت‌ها را بالا برده است. این موضوع هنوز میان دو کشور مبهم باقی مانده و هر کدام استدلال خود را دارند. در این مقاله به بررسی راه‌حل‌های ممکن برای کاهش تنش‌های آبی میان ایران و طالبان پرداخته‌ایم.
سخن سردبیر
صدای مردم
تو خبرنگار افتخاری معمار هستی
ما صدای شما را منعکس خواهیم کرد! اخبار خود را از طریق شبکه‌های اجتماعی خبرگزاری معمار برای ما ارسال کنید.