خبرگزاری معمار

یادداشت

14235464568

وقتی مهاجران و عودت‌کنندگان هم در وطن‌شان مورد تبعیض قرار می‌گیرند!

گویی آن‌ها شهروندان اصلی این سرزمین نیستند و حقی به اندازه داشتن چند متر زمین برای ایجاد سرپناه و یا امکان یک زندگی حداقلی در وطن‌شان را ندارند!
14235464568

وقتی مهاجران و عودت‌کنندگان هم در وطن‌شان مورد تبعیض قرار می‌گیرند!

گویی آن‌ها شهروندان اصلی این سرزمین نیستند و حقی به اندازه داشتن چند متر زمین برای ایجاد سرپناه و یا امکان یک زندگی حداقلی در وطن‌شان را ندارند!
afghanistan

ثبات افغانستان و اهمیت آن برای ثبات منطقه

بی‌ثباتی موجود در افغانستان که رگه‌های آن سال‌هاست شماری از کشورهای دور و نزدیک را نیز از نظر اجتماعی و امنیتی آسیب‌پذیر ساخته است، اکنون این ضرورت را به میان آورده که با وجود بی‌ثباتی و جنگ در افغانستان کشورهای منطقه نمی‌توانند خود را در امنیت کامل احساس کنند.
afghanistan

ثبات افغانستان و اهمیت آن برای ثبات منطقه

بی‌ثباتی موجود در افغانستان که رگه‌های آن سال‌هاست شماری از کشورهای دور و نزدیک را نیز از نظر اجتماعی و امنیتی آسیب‌پذیر ساخته است، اکنون این ضرورت را به میان آورده که با وجود بی‌ثباتی و جنگ در افغانستان کشورهای منطقه نمی‌توانند خود را در امنیت کامل احساس کنند.
12435465

ریشه‌های تحرکات سیاسی مخالفان طالبان در کجاست؟

چه عوامل و ریشه‌هایی در داخل افغانستان در کار است که مخالفان طالبان در نشست‌های بیرونی آن را دستمایه تحرکات سیاسی‌شان قرار می‌دهند و بر پایه آن طالبان را از نظر مدیریتی نیز فاقد ظرفیت لازم برای مدیریت جامعه افغانستان می‌دانند!
12435465

ریشه‌های تحرکات سیاسی مخالفان طالبان در کجاست؟

چه عوامل و ریشه‌هایی در داخل افغانستان در کار است که مخالفان طالبان در نشست‌های بیرونی آن را دستمایه تحرکات سیاسی‌شان قرار می‌دهند و بر پایه آن طالبان را از نظر مدیریتی نیز فاقد ظرفیت لازم برای مدیریت جامعه افغانستان می‌دانند!
افزایش حملات تروریستی در کشور؛ آیا ادعای تامین امنیت سراسری طالبان زیر سوال رفته است

افزایش حملات تروریستی در کشور؛ آیا ادعای تامین امنیت سراسری طالبان زیر سوال رفته است؟

حکومتی که نتواند حتی امنیت را که ابتدایی‌ترین حق همه شهروندان است در کشور تامین کند در تحقق سایر شعارها و وعده‌هایش نیز موفقیت چندان نخواهد داشت.
افزایش حملات تروریستی در کشور؛ آیا ادعای تامین امنیت سراسری طالبان زیر سوال رفته است

افزایش حملات تروریستی در کشور؛ آیا ادعای تامین امنیت سراسری طالبان زیر سوال رفته است؟

حکومتی که نتواند حتی امنیت را که ابتدایی‌ترین حق همه شهروندان است در کشور تامین کند در تحقق سایر شعارها و وعده‌هایش نیز موفقیت چندان نخواهد داشت.
کارزار عفو بین‌الملل برای حمایت از زنان افغانستان

کارزار عفو بین‌الملل برای حمایت از زنان افغانستان

سازمان عفو بین‌الملل به مناسبت ۲۵ نومبر «روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان» کارزاری را برای حمایت از زنان و دختران افغانستان راه‌اندازی کرد.
کارزار عفو بین‌الملل برای حمایت از زنان افغانستان

کارزار عفو بین‌الملل برای حمایت از زنان افغانستان

سازمان عفو بین‌الملل به مناسبت ۲۵ نومبر «روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان» کارزاری را برای حمایت از زنان و دختران افغانستان راه‌اندازی کرد.
نشست مسکو؛ آیا جهان و منطقه از طالبان مایوس شده‌اند

نشست مسکو؛ آیا جهان و منطقه از طالبان مایوس شده‌اند؟

به نظر می‌رسد کشورها اکنون از تغییر رویکرد سختگیرانه طالبان در مسایل داخلی افغانستان و سطح بین الملل احساس یاس و ناامیدی می‌کند و این رویه در قالب حمایت از گروه‌های ضد طالبان در مجامع بین‌المللی بروز پیدا کرده است.
نشست مسکو؛ آیا جهان و منطقه از طالبان مایوس شده‌اند

نشست مسکو؛ آیا جهان و منطقه از طالبان مایوس شده‌اند؟

به نظر می‌رسد کشورها اکنون از تغییر رویکرد سختگیرانه طالبان در مسایل داخلی افغانستان و سطح بین الملل احساس یاس و ناامیدی می‌کند و این رویه در قالب حمایت از گروه‌های ضد طالبان در مجامع بین‌المللی بروز پیدا کرده است.
روز جهانی کودک و کودکان فراموش شده افغانستان

روز جهانی کودک و کودکان فراموش شده افغانستان

روز جهانی کودک و کودکان فراموش شده افغانستان

روز جهانی کودک و کودکان فراموش شده افغانستان

نگاهی به طرح سازمان ملل برای حل بحران کنونی افغانستان

نگاهی به طرح سازمان ملل برای حل بحران کنونی افغانستان و خروج از انزوای بین‌المللی

راه اندازی گفتگوی ملی، پابندی اداره حاکم به تعهدات بین المللی، احترام به حقوق بشر، عمل به قانون اساسی فراگیر از جمله شروط دیگر رفع انزوای سیاسی افغانستان فعلی عنوان شده است.
نگاهی به طرح سازمان ملل برای حل بحران کنونی افغانستان

نگاهی به طرح سازمان ملل برای حل بحران کنونی افغانستان و خروج از انزوای بین‌المللی

راه اندازی گفتگوی ملی، پابندی اداره حاکم به تعهدات بین المللی، احترام به حقوق بشر، عمل به قانون اساسی فراگیر از جمله شروط دیگر رفع انزوای سیاسی افغانستان فعلی عنوان شده است.
تیرگی در روابط پاکستان و طالبان

تیرگی در روابط پاکستان و طالبان/ آیا مهاجران تهدید امنیتی به شمار می‌آیند؟

تیرگی در روابط پاکستان و طالبان

تیرگی در روابط پاکستان و طالبان/ آیا مهاجران تهدید امنیتی به شمار می‌آیند؟

چرا تشکیل حکومت همه‌شمول در افغانستانی کنونی مهم است

چرا تشکیل حکومت همه‌شمول در افغانستانی کنونی مهم است؟

با سقوط جمهوریت و تسلط دوباره طالبان بر افغانستان طی بیش از دو سال گذشته بار دیگر نارضایتی‌ها و انتقادات از نبود عدالت اجتماعی و حذف گروه‌های قومی و نیروهای سیاسی در کشور به چشم می‌خورد...
چرا تشکیل حکومت همه‌شمول در افغانستانی کنونی مهم است

چرا تشکیل حکومت همه‌شمول در افغانستانی کنونی مهم است؟

با سقوط جمهوریت و تسلط دوباره طالبان بر افغانستان طی بیش از دو سال گذشته بار دیگر نارضایتی‌ها و انتقادات از نبود عدالت اجتماعی و حذف گروه‌های قومی و نیروهای سیاسی در کشور به چشم می‌خورد...
سخن سردبیر
معمار TV
پخش منشور اخبار ۱۲۰ ثانیه
معمار پادکست
هفته‌نامه معمار
صدای مردم
تو خبرنگار افتخاری معمار هستی
ما صدای شما را منعکس خواهیم کرد! اخبار خود را از طریق شبکه‌های اجتماعی خبرگزاری معمار برای ما ارسال کنید.