پادکست و صوت

۸ ثور؛ روزی که جهاد مردم افغانستان به پیروزی رسید

۸ ثور؛ روزی که جهاد مردم افغانستان به پیروزی رسید

۸ ثور؛ روزی که جهاد مردم افغانستان به پیروزی رسید

۸ ثور؛ روزی که جهاد مردم افغانستان به پیروزی رسید

سفرهای دیپلماتیک به افغانستان به معنای رسمیت شناسی طالبان است ؟

سفرهای دیپلماتیک به افغانستان به معنای رسمیت شناسی طالبان است ؟

سفرهای دیپلماتیک به افغانستان به معنای رسمیت شناسی طالبان است ؟

سفرهای دیپلماتیک به افغانستان به معنای رسمیت شناسی طالبان است ؟

تغییرات اقلیمی در افغانستان؛ تهدیدی که باید جدی گرفته شود

تغییرات اقلیمی در افغانستان؛ تهدیدی که باید جدی گرفته شود

تغییرات اقلیمی در افغانستان؛ تهدیدی که باید جدی گرفته شود

تغییرات اقلیمی در افغانستان؛ تهدیدی که باید جدی گرفته شود

موج انفجارها در افغانستان؛ آیا طالبان در تامین امنیت ناکام است؟

موج انفجارها در افغانستان؛ آیا طالبان در تامین امنیت ناکام است؟

موج انفجارها در افغانستان؛ آیا طالبان در تامین امنیت ناکام است؟

موج انفجارها در افغانستان؛ آیا طالبان در تامین امنیت ناکام است؟

داستان بی‌پایان فقر و گرسنگی در افغانستان؛ 16 میلیون نفر در معرض سوء تغذیه

داستان بی‌پایان فقر و گرسنگی در افغانستان؛ ۱۶ میلیون نفر در معرض سوء تغذیه

داستان بی‌پایان فقر و گرسنگی در افغانستان؛ 16 میلیون نفر در معرض سوء تغذیه

داستان بی‌پایان فقر و گرسنگی در افغانستان؛ ۱۶ میلیون نفر در معرض سوء تغذیه

امکان و امتناع تشکیل حک..ومت فراگیر در افغانستان زیر اداره ت.الب.ان

امکان و امتناع تشکیل حکومت فراگیر در افغانستان زیر اداره طالبان

امکان و امتناع تشکیل حک..ومت فراگیر در افغانستان زیر اداره ت.الب.ان

امکان و امتناع تشکیل حکومت فراگیر در افغانستان زیر اداره طالبان

مهاجران افغان؛ اهرم فشار پاکستان بر حکومت طالبان؟

مهاجران افغان؛ اهرم فشار پاکستان بر حکومت طالبان؟

مهاجران افغان؛ اهرم فشار پاکستان بر حکومت طالبان؟

مهاجران افغان؛ اهرم فشار پاکستان بر حکومت طالبان؟

تعلیق فعایت تلویزیون «نور» و «بریا»؛

تعلیق فعایت تلویزیون «نور» و «بریا»؛ادامه وضع محدودیت بر رسانه ها در افغانستان

تعلیق فعایت تلویزیون «نور» و «بریا»؛

تعلیق فعایت تلویزیون «نور» و «بریا»؛ادامه وضع محدودیت بر رسانه ها در افغانستان

تغییر معادلات منطقه پس از حمله نظامی ایران به اسرائیل

تغییر معادلات منطقه پس از حمله نظامی ایران به اسرائیل

تغییر معادلات منطقه پس از حمله نظامی ایران به اسرائیل

تغییر معادلات منطقه پس از حمله نظامی ایران به اسرائیل

استاندارد-دوگانه-غربی‌ها-در-پذیرش-قوانین-بین‌المللی؛-ساختار-معیوب-و-ناکارآمد-شورای-امنیت-در-برقرای-عدالت

استاندارد دوگانه غربی‌ها در پذیرش قوانین بین‌المللی؛ ساختار معیوب و ناکارآمد در برقرای عدالت

استاندارد-دوگانه-غربی‌ها-در-پذیرش-قوانین-بین‌المللی؛-ساختار-معیوب-و-ناکارآمد-شورای-امنیت-در-برقرای-عدالت

استاندارد دوگانه غربی‌ها در پذیرش قوانین بین‌المللی؛ ساختار معیوب و ناکارآمد در برقرای عدالت

سخن سردبیر
معمار TV
پخش منشور اخبار ۱۲۰ ثانیه
معمار پادکست
هفته‌نامه معمار
صدای مردم
تو خبرنگار افتخاری معمار هستی
ما صدای شما را منعکس خواهیم کرد! اخبار خود را از طریق شبکه‌های اجتماعی خبرگزاری معمار برای ما ارسال کنید.