خبرگزاری معمار

پادکست و صوت

28 اسد، تجلیل از روز استقلال در نبود استقلال copy

صوت | 28 اسد، تجلیل از روز استقلال در نبود استقلال

افغانستان امروز همان افغانستان پیش از کسب استقلال است، با این تفاوت که امروز، مردم، خسته و در انزوای سیاسی قرار داشته و هیچ نقشی در سرنوشت خویش ندارند و از استقلال برای آنان تنها 28 اسد و نام روز استقلال، باقی مانده است.
28 اسد، تجلیل از روز استقلال در نبود استقلال copy

صوت | 28 اسد، تجلیل از روز استقلال در نبود استقلال

افغانستان امروز همان افغانستان پیش از کسب استقلال است، با این تفاوت که امروز، مردم، خسته و در انزوای سیاسی قرار داشته و هیچ نقشی در سرنوشت خویش ندارند و از استقلال برای آنان تنها 28 اسد و نام روز استقلال، باقی مانده است.
favicon

آیا جامعه جهانی در برابر ظلم طالبان علیه زنان شکست خورده‌ است؟

گزارشگر ویژه حقوق بشر ملل متحد در امور افغانستان گفته است که نقض حقوق زنان در حکومت طالبان به یک روال عادی تبدیل شده‌است. ریچارد بنت در گزارش تازهٔ خود گفته است که این گروه نقض سیستماتیک حقوق زنان و دختران را به یک روال «عادی» مبدل کرده‌اند.
favicon

آیا جامعه جهانی در برابر ظلم طالبان علیه زنان شکست خورده‌ است؟

گزارشگر ویژه حقوق بشر ملل متحد در امور افغانستان گفته است که نقض حقوق زنان در حکومت طالبان به یک روال عادی تبدیل شده‌است. ریچارد بنت در گزارش تازهٔ خود گفته است که این گروه نقض سیستماتیک حقوق زنان و دختران را به یک روال «عادی» مبدل کرده‌اند.
سخن سردبیر
معمار TV
پخش منشور اخبار ۱۲۰ ثانیه
معمار پادکست
هفته‌نامه معمار
صدای مردم
تو خبرنگار افتخاری معمار هستی
ما صدای شما را منعکس خواهیم کرد! اخبار خود را از طریق شبکه‌های اجتماعی خبرگزاری معمار برای ما ارسال کنید.