خبرگزاری معمار

وضعیت رسانه‌ها در افغانستان؛ خبرنگاران: امیدواریم کار رسانه‌ای بهبود یابد

وضعیت رسانه‌ها در افغانستان؛ خبرنگاران: امیدواریم کار رسانه‌ای بهبود یابد
به دنبال تغییر رئیس مرکز رسانه‌ها و اطلاعات حکومت فعلی در افغانستان، شماری از خبرنگاران می‌گویند که انتظار دارند تا با آمدن چهره جدید، روند اطلاع‌رسانی تسریع شده و کار رسانه‌ای بهبود یابد.
به اساس فرمان جدید رهبری طالبان، قاری یوسف احمدی بار دیگر به ریاست مرکز رسانه‌ها حکومت انتخاب شده است. رئیس جدید این مرکز، از همه دست‌اندرکاران رسانه‌ای خواست که در همکاری نیک و متقابل با این مرکز همکار باشند.
همچنان خبرنگاران و مسؤلان نهادهای حامی رسانه‌ها و خبرنگاران، از مراکز اطلاعاتی طالبان می‌خواهند که برای اطلاع‌رسانی سریع، دسترسی به اطلاعات را آسان کنند.
به اساس فرمان رهبری طالبان قاری یوسف احمدی به جای انعام الله سمنگانی رئیس مرکز اطلاعات و ارتباطات دولتی منصوب شده است.

وضعیت رسانه‌ها در افغانستان؛ خبرنگاران: امیدواریم کار رسانه‌ای بهبود یابد - وضعیت رسانه‌ها در افغانستان؛ خبرنگاران: امیدواریم کار رسانه‌ای بهبود یابدبه دنبال تغییر رئیس مرکز رسانه‌ها و اطلاعات حکومت فعلی در افغانستان، شماری از خبرنگاران می‌گویند که انتظار دارند تا با آمدن چهره جدید، روند اطلاع‌رسانی تسریع شده و کار رسانه‌ای بهبود یابد.به اساس فرمان جدید رهبری طالبان، قاری یوسف احمدی بار دیگر به ریاست مرکز رسانه‌ها حکومت انتخاب شده است. رئیس جدید این مرکز، از همه دست‌اندرکاران رسانه‌ای خواست که در همکاری نیک و متقابل با این مرکز همکار باشند.همچنان خبرنگاران و مسؤلان نهادهای حامی رسانه‌ها و خبرنگاران، از مراکز اطلاعاتی طالبان می‌خواهند که برای اطلاع‌رسانی سریع، دسترسی به اطلاعات را آسان کنند.به اساس فرمان رهبری طالبان قاری یوسف احمدی به جای انعام الله سمنگانی رئیس مرکز اطلاعات و ارتباطات دولتی منصوب شده است.
قاری یوسف احمدی، رئیس مرکز اطلاعات و ارتباطات دولتی

احمدی قبلا نیز به عنوان ریاست این مرکز فعالیت کرده است. وی در اولین روز کاری خود در این مرکز از همه سخنگویان دولتی و کارمندان رسانه‌ها خواست که در همکاری نیک و متقابل با هم همکار باشند.
گفتنی است طالبان از زمان روی کار آمدن، تا کنون چندین دستوالعمل برای رسانه‌ها منتشر کرده است که تمام رسانه ملزم به رعایت آن هستند.
در دو سال اخیر ده‌ها رسانه به دلیل مشکلات اقتصادی و همچنان محدودیت‌ها علیه کار رسانه‌ای در افغانستان فعالیت‌شان را متوقف کرده که با بسته شدن این رسانه‌ها هزاران خبرنگار بیکار شدند.
در همین رابطه خبرنگاران و مسئولان نهادهای حامی رسانه‌ها می‌گویند که با تغییر و تبدیل مسؤلان در نهادهای دولتی، انتظار دارند که دسترسی به اطلاعات آسان شود.
در همین حال حجت‌الله مجددی، رییس اتحادیه ژورنالیستان آزاد افغانستان در صحبت به خبرگزاری معمار اظهار امیدواری می‌کند که با آمدن قاری یوسف احمدی وضعیت اطلاع‌رسانی در کشور بهبود یابد.

آقای مجددی افزود: انتظار داریم تا با آمدن آقای احمدی هماهنگی و پروسه اطلاع‌رسانی میان سخنگویان حکومت و رسانه‌ها و خبرنگاران تسریع یافته و تا شکایات که ازعدم دسترسی به اطلاعات وجود دارد رفع شود.

حجت الله مجددی، رئیس اتحادیه ژورنالیستان آزاد افغانستان


در همین حال، غلام حضرت سالک-خبرنگار در کابل به خبرگزاری معمار می‌گوید که مرکز رسانه‌های حکومت نقش اصلی در هماهنگی حکومت و رسانه‌ها را دارد.

وضعیت رسانه‌ها در افغانستان؛ خبرنگاران: امیدواریم کار رسانه‌ای بهبود یابد - وضعیت رسانه‌ها در افغانستان؛ خبرنگاران: امیدواریم کار رسانه‌ای بهبود یابدبه دنبال تغییر رئیس مرکز رسانه‌ها و اطلاعات حکومت فعلی در افغانستان، شماری از خبرنگاران می‌گویند که انتظار دارند تا با آمدن چهره جدید، روند اطلاع‌رسانی تسریع شده و کار رسانه‌ای بهبود یابد.به اساس فرمان جدید رهبری طالبان، قاری یوسف احمدی بار دیگر به ریاست مرکز رسانه‌ها حکومت انتخاب شده است. رئیس جدید این مرکز، از همه دست‌اندرکاران رسانه‌ای خواست که در همکاری نیک و متقابل با این مرکز همکار باشند.همچنان خبرنگاران و مسؤلان نهادهای حامی رسانه‌ها و خبرنگاران، از مراکز اطلاعاتی طالبان می‌خواهند که برای اطلاع‌رسانی سریع، دسترسی به اطلاعات را آسان کنند.به اساس فرمان رهبری طالبان قاری یوسف احمدی به جای انعام الله سمنگانی رئیس مرکز اطلاعات و ارتباطات دولتی منصوب شده است.
غلام‌حضرت سالک، خبرنگار

سالک افزود: در واقع این مرکز پل ارتباط میان رسانه و حکومت است. از آنجایی که این مرکز در هماهنگی کامل با سخنگویان ادارات حکومتی است و برای آن‌ها طرزالعمل ارتباط با رسانه‌ها را مشخص می‌کند، اگر به صورت درست بر اساس لایحه این مرکز عمل شود می‌تواند تاثیرات خوبی بالای کار رسانه‌ای در افعانستان داشته باشد.
آقای سالک همچنین گفت: با تغییر رییس مرکز رسانه‌ها و اطلاعات امارت اسلامی امیدواری وجود دارد تا روند دسترسی به اطلاعات سرعت یافته و باعث شود تا خبرنگاران در اسرع وقت به اطلاعات مورد نیاز دسترسی داشته باشند.
وی می‌گوید که اگر این تغییر باعث اختلال روند دسترس یه اطلاعات شود می‌تواند برای رسانه‌ها و خبرنگاران زیان بار باشد.
از سوی هم رحمت الله سخاورز، مدیر مسئول یکی از رسانه‌ها در کابل به خبرگزاری معمار می‌گوید: «اطلاعات ستون فقرات رسانه‌ها است و اگر اطلاعات در اختیار رسانه‌ها قرار نگیرد باعث اختلال در کار رسانه‌ای‌خواهد شد.»

وضعیت رسانه‌ها در افغانستان؛ خبرنگاران: امیدواریم کار رسانه‌ای بهبود یابد - وضعیت رسانه‌ها در افغانستان؛ خبرنگاران: امیدواریم کار رسانه‌ای بهبود یابدبه دنبال تغییر رئیس مرکز رسانه‌ها و اطلاعات حکومت فعلی در افغانستان، شماری از خبرنگاران می‌گویند که انتظار دارند تا با آمدن چهره جدید، روند اطلاع‌رسانی تسریع شده و کار رسانه‌ای بهبود یابد.به اساس فرمان جدید رهبری طالبان، قاری یوسف احمدی بار دیگر به ریاست مرکز رسانه‌ها حکومت انتخاب شده است. رئیس جدید این مرکز، از همه دست‌اندرکاران رسانه‌ای خواست که در همکاری نیک و متقابل با این مرکز همکار باشند.همچنان خبرنگاران و مسؤلان نهادهای حامی رسانه‌ها و خبرنگاران، از مراکز اطلاعاتی طالبان می‌خواهند که برای اطلاع‌رسانی سریع، دسترسی به اطلاعات را آسان کنند.به اساس فرمان رهبری طالبان قاری یوسف احمدی به جای انعام الله سمنگانی رئیس مرکز اطلاعات و ارتباطات دولتی منصوب شده است.
رحمت‌الله سخاورز، مدیرمسول یکی از رسانه‌ها خصوصی در کابل

سخاورز افزود: «خبرنگاران در شرایط کنونی به اطلاعات بیشتر نیاز دارند و این مربوط سخنگویان ادارات دولتی می‌شود که با شریک ساختن اطلاعات باعث بهبود کار رسانه‌ای در کشور شود.»
گفتنی است که در ۲۰ سال گذشته آزادی رسانه‌ها و آزادی بیان از دستاوردهای حکومت‌های پیشین به شمار می‌رفت، اما در دو سال اخیر آزادی بیان محدود شده و کار رسانه‌ای در افغانستان دچار مشکلات شده است که این مشکلات باعث شده است ده‌ها رسانه تعطیل شود.

لینک کوتاه خبر
https://memar.press/?p=44021

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بیشتر بخوانید ...
سرخط خبرها
هشدار طالبان به تی‌تی‌پی درباره استفاده از خاک افغانستان علیه پاکستان
هشدار طالبان به تی‌.تی‌.پی درباره استفاده از خاک افغانستان علیه پاکستان
مذاکرات آتش‌بس غزه در مصر آغاز می‌شود
مذاکرات آتش‌بس غزه در مصر آغاز می‌شود
وزارت تجارت طالبان : کنفرانس تجاری عشق آباد گامی مهم برای توسعه روابط تجاری است
وزارت تجارت طالبان : کنفرانس تجاری عشق آباد گامی مهم برای توسعه روابط تجاری است
وزارت تجارت طالبان از گشایش دفتر نمایندگی طالبان در منطقه آزاد چابهار خبر داد
وزارت تجارت طالبان از گشایش دفتر نمایندگی طالبان در منطقه آزاد چابهار خبر داد
دستیار وزیر امور خارجه ایران : افغانستان یک فرصتی طلایی برای ایران است
دستیار وزیر امور خارجه ایران : افغانستان یک فرصتی طلایی برای ایران است
از سرگیری نشرات رادیو نسیم در دایکندی
از سرگیری نشرات رادیو نسیم در دایکندی
اتحادیه اروپا مجازات اعدام‌ افراد توسط طالبان در افغانستان را محکوم کرد
اتحادیه اروپا مجازات اعدام‌ افراد توسط طالبان در افغانستان را محکوم کرد
توافقنامه دوحه و ناکامی در ایجاد حکومت فراگیر در افغانستان
سخن سردبیر
یادداشت روز