نرخ مبادله اسعار

در یک ماه گذشته نسبتا پایدار بوده است، اما نوسانات جزئی در نرخ ارز مشاهده شده است.

آخرین نرخ اسعار – ۳۰ سرطان ۱۴۰۳

بر اساس اطلاعات بانک مرکزی افغانستان، نرخ تقریبی خرید و فروش ارز در بازارهای آزاد افغانستان در یک ماه گذشته نسبتا پایدار بوده است، اما نوسانات جزئی در نرخ ارز مشاهده شده است که در به طور کلی به آن اشاره شده است.
۳ روز پیش
۱۲:۳۳ - سرطان ۳۰, ۱۴۰۳
OIG3

آخرین نرخ اسعار – بروزرسانی ۵ سرطان ۱۴۰۳

بر اساس آخرین گزارش‌ها، نرخ ارز در افغانستان در تاریخ ۵ سرطان ۱۴۰۳ نشان از تغییرات اندکی داشته است. به عنوان مثال، یک دالر آمریکایی با قیمت خرید ۷۰.۶۷ افغانی و فروش ۷۰.۶۹ افغانی معامله شده است. همچنین، یک یورو با قیمت خرید ۷۵.۰۰ افغانی و فروش ۷۵.۱۰ افغانی معامله شده است. این اطلاعات نشان‌دهنده وضعیت اقتصادی کنونی و نوسانات جزئی در بازار ارز افغانستان است.
۴ هفته پیش
۲۳:۴۷ - سرطان ۵, ۱۴۰۳
نرخ اسعار در بازار افغانستان (چهارشنبه 21 سرطان)

نرخ اسعار در بازار افغانستان (سه‌شنبه ۲۰ سرطان)

نرخ تبادله اسعار امروز (سه‌شنبه 20 سرطان) در بازار مرکزی افغانستان
۱ سال پیش
۱۱:۳۷ - سرطان ۲۰, ۱۴۰۲
نرخ اسعار در بازار افغانستان (چهارشنبه 21 سرطان)

نرخ اسعار در بازار افغانستان (دوشنبه ۱۹ سرطان)

نرخ تبادله اسعار امروز (دوشنبه 19 سرطان) در بازار مرکزی افغانستان
۱ سال پیش
۱۱:۳۱ - سرطان ۱۹, ۱۴۰۲
نرخ اسعار در بازار افغانستان (چهارشنبه 21 سرطان)

نرخ اسعار در بازار افغانستان (یکشنبه ۱۸ سرطان)

نرخ تبادله اسعار امروز (یکشنبه 18 سرطان) در بازار مرکزی افغانستان
۱ سال پیش
۱۱:۲۳ - سرطان ۱۸, ۱۴۰۲
نرخ اسعار در بازار افغانستان (چهارشنبه 21 سرطان)

نرخ اسعار در بازار افغانستان (شنبه ۱۷ سرطان)

نرخ تبادله اسعار امروز (شنبه 17 سرطان) در بازار مرکزی افغانستان
۱ سال پیش
۱۱:۱۵ - سرطان ۱۷, ۱۴۰۲
نرخ اسعار در بازار افغانستان (چهارشنبه 21 سرطان)

نرخ اسعار در بازار افغانستان (پنجشنبه ۱۵ سرطان)

نرخ تبادله اسعار امروز (پنجشنبه 15 سرطان) در بازار مرکزی افغانستان
۱ سال پیش
۱۱:۲۰ - سرطان ۱۵, ۱۴۰۲
نرخ اسعار در بازار افغانستان (چهارشنبه 21 سرطان)

نرخ اسعار در بازار افغانستان (چهارشنبه ۱۴ سرطان)

نرخ تبادله اسعار امروز (چهارشنبه 14 سرطان) در بازار مرکزی افغانستان
۱ سال پیش
۱۱:۲۳ - سرطان ۱۴, ۱۴۰۲
نرخ اسعار در بازار افغانستان (چهارشنبه 21 سرطان)

نرخ اسعار در بازار افغانستان (سه‌شنبه ۱۳ سرطان)

نرخ تبادله اسعار امروز (سه‌شنبه 13 سرطان) در بازار مرکزی افغانستان
۱ سال پیش
۱۱:۳۸ - سرطان ۱۳, ۱۴۰۲
نرخ اسعار در بازار افغانستان (چهارشنبه 21 سرطان)

نرخ اسعار در بازار افغانستان (دوشنبه ۱۲ سرطان)

نرخ تبادله اسعار امروز (دوشنبه 12 سرطان) در بازار مرکزی افغانستان
۱ سال پیش
۱۱:۲۲ - سرطان ۱۲, ۱۴۰۲